Vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020

Co je nouzový stav?

Nouzový stav je stupeň krizového stavu, který vyhlašuje Vlády České republiky při živelních pohromách, ekologických nebo průmyslových havárií, nehodách nebo jiných nebezpečí, která ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty či vnitřní pořádek a bezpečnost. Při nouzovém stavu může vláda omezit osobnostní práva. Tato omezení musí specifikovat.

Proč je nouzový stav vyhlášen?

Důvodem k jeho vyhlášení je zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Vláda se usnesla, že Česká republika je ve stavu jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Od kdy do kdy je nouzový stav vyhlášen?

Nouzový stav začne platit v pondělí 5. října 2020 a bude trvat 30 dní. Většina omezení je zatím vyhlášena na 14 dní.

Která krizová opatření vláda přijala s nouzovým stavem?

  • Omezení hromadných akcí

Hromadné akce budou moci probíhat do 10 lidí uvnitř budov, do 20 venku, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek. Divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení. Na nejvýše 100 osob jsou omezeny bohoslužby, při kterých platí zákaz zpěvu. Omezena je účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv (max. 100 osob).

  • Restaurace

U provozoven stravovacích služeb nově bude platit pravidlo, že u jednoho stolu bude smět sedět nanejvýše šest osob. Nadále platí povinnost nosit roušku (neplatí při přímé konzumaci).

  • Omezení školní docházky

Školy a školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, a to v závislosti na epidemiologickém semaforu (zelená, oranžová, červená barva). Na základě nařízení KHS Pardubického kraje č. 3/2020 se od 5. do 18. října omezuje výuka vysokých škol, omezuje výuka středních a vyšších odborných škol a konzervatoří s výjimkou praktického vyučování, omezuje provoz základních uměleckých škol a jazykových škol, omezuje provoz středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti účastníků na zájmovém vzdělávání, omezuje provoz základních škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti.

Konkrétní omezení škol v Lanškrouně:

• Gymnázium Lanškroun – distanční výuka 1. – 4. ročníku, kvinta – oktáva,

• Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – teoretická výuka bude probíhat distanční formou, praktické vyučování bude probíhat viz suplování v systému Bakaláři,

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun – teoretická výuka bude probíhat distanční formou, odborný výcvik bude probíhat nadále dle platného rozvrhu v budovách školy,

• Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun – výuka bude probíhat distanční formou (žáci budou kontaktováni prostřednictvím třídních učitelů ohledně způsobu výuky),

• Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun – v období 5. – 18. října bude středisko volného času uzavřeno, pokud se bude nařízení KHS prodlužovat nebo opakovat, bude vrácena poměrná část zápisného za kroužky na konci školního roku.