Žádost o vydání voličského průkazu

Připomínáme, že v pátek 25.09 končí lhůta pro doručení žádostí o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, datová zpráva musí být zaslána ze schránky voliče a opatřena elektronickým podpisem. Číslo datové schránky obce Lubník je w9da4zb. Voličské průkazy jsou poté zaslány poštou "do vlastních rukou" na adresu uvedenou v žádosti.

Pokud si o vydání voličského průkazu požádáte osobně, tak není vyžadována písemná žádost, o vydání se sepíše úřední záznam po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu. Osobně lze požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře STÁLÝ seznam voličů. Úřední hodiny jsou v tento den proto posunuty od 15:30 hod. do 18:00 hod.

24. září 2020