Záměr pachtu koupaliště Horní Čermná

Obec Horní Čermná zveřejňuje podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr obce propachtovat nebytový prostor pro provozování rychlého občerstvení a zázemí koupaliště (stavba občanského vybavení ve výstavbě na poz. p. č. 734/10, zapsané na LV 10001 pro obec Horní Čermná a k.ú. Horní Čermná, termín dokončení stavby je květen 2023) o celkové podlahové ploše 205,60 m˛, z toho konzumační plocha 78,70 m˛, přípravna – bufet 21,40 m˛, příjem 8,60 m˛, kancelář 6,00 m˛, sklad 6,00 m˛, sklad 9,10 m˛, šatna 4,20 m˛, wc 1,30 m˛, předsíň 1,90 m˛, úklid 1,30 m˛, wc ženy 6,40 m˛, předsíň wc ženy 3,20 m˛, úklid 1,80 m˛, wc muži 6,30 m˛, předsíň wc muži 5,00 m˛, wc ženy 6,40 m˛, předsíň wc ženy 2,80 m˛, sprcha ženy 2,20 m˛, wc muži 6,20 m˛, předsíň wc muži 2,80 m˛, sprcha muži 2,20 m˛, šatna – skříňky 9,60 m˛, převlékací box 1,80 m˛, převlékací box 1,80 m˛, úklid 2,60 m˛, bezbarierová sprcha, wc 6,00 m˛, a předzahrádky pro umístění venkovního posezení (situované na části pozemku parc. č. 734/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, zapsaném na LV č. 10001 pro obec Horní Čermná a k. ú. Horní Čermná) o výměře 54 m2, ve sportovně – rekreačním areálu koupaliště v obci Horní Čermná. Nebytový prostor je vybaven vnitřním zařízením - gastro vybavení kuchyně, interiérové a exteriérové židle a stoly, vybavení wc a sprch. Výše minimálního měsíčního pachtovného není stanovena – bude součástí nabídky pachtýře.

11. května 2023

Přílohy:
 pacht_koupaliste_3.pdf (479,0 KB)