Obnova jihovýchodní a jihozápadní hřbitovní zdi

Realizace akce „Obnova jihovýchodní a jihozápadní části hřbitovní zdi“ proběhla
od května do července letošního roku. Hřbitovní zeď s odhadovaným stářím zhruba 100 let už měla něco za sebou a bylo zapotřebí nutného zásahu. Vzhledem k nákladům byla akce rozdělena na dvě etapy.

Opravu JV a JZ části hřbitovní zdi prováděla firma BEHOS CZ, s.r.o. a byly provedeny tyto práce:
- Lokálně rozpadlý kamenný základ (sokl): V místech většího poškození bylo provedeno odkopání zeminy na základovou spáru. V nadzemní části bylo provedeno dozdění s pomocí kamenů.
- Nevyplněné spáry mezi kameny a cihlami: Byla provedena kontrola spár, odstraněna uvolněná výplň a doplněna spárovací maltou.
- Zatékání do zdiva v místech napojení kamenného soklu a užší cihelné zdi: Vzniklé spáry a trhliny byly vyčištěny a vyplněny cementovou spárovací hmotou. V nejvíce problematických místech bylo provedeno sražení hran kamenného soklu tak, aby bylo dosaženo spádování směrem od zdi. Horní hrana soklu a přilehlé zdivo bylo opatřeno impregnač. bezbarvým nátěrem.
- Lokální trhliny v omítce, chybějící omítka: Bylo provedeno čištění a doplnění omítkového materiálu. Sloupky v přední části byly opatřeny barevným sjednocujícím nátěrem stejně jako vstupní brána. Byla provedena obnova nápisu nad vstupní bránou v německém jazyce, a to plasticky v jiném barevném odstínu.
- Lokálně popraskaná keramická krytina: Uvolněná krytina byla řádně upevněna. Praskliny přetmeleny pružným tmelem v barvě krytiny.
- Lokálně rozpadající přiznané cihelné zdivo: V konečné fázi bylo veškeré zdivo s omítkou i bez očištěno, zbaveno prachových částí a opatřeno 2 vrstvým transparentním nátěrem.
Vzhledem k méně i vícenákladům byla akce vyčíslena na částku ve výši 290.451 Kč, z toho dotace z Ministerstva zemědělství činila 200.000 Kč.

Text a foto: R. Karlová