Oplocení antuky - podzim 2020

Během podzimu 2020 proběhla úprava povrchu antukového hřiště spočívající ve výměně svrchní antukové vrstvy s vysprávkou střední škvárové vrstvy. Obec na tuto akci obdržela dotaci z programu „Malý LEADER“ Pardubického
kraje prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z.s. Z tohoto programu jsme chtěli zažádat i letos na opravu oplocení. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům v souvislosti s onemocněním COVID-19, Pardubický kraj všechny žádosti nepodpořil v plném rozsahu. Obec se rozhodla, že akci provede na vlastní náklady za pomoci obecních zaměstnanců. Cena za materiál byla ve výši 14.268 Kč.

Text: R. Karlová
Foto: R. Karlová