Rekonstrukce mateřského centra 2019 - 2020

Od 01.06.2020 a možná trochu symbolicky ke dni dětí bylo znovu otevřeno mateřské centrum za zpřísněných hygienických opatření kvůli koronaviru. Téměř rok trvala oprava sociálního zařízení, která se rozšířila i na opravu dalších místností. V rámci oprav sociálního zařízení, na které jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje tzv. „Malý LEADER“ 126.000 Kč, byly realizovány demoliční práce (odstranění původní dlažby a obkladů), oprava vodovodního a kanalizačního potrubí, výměna boileru, vykopání podlahy a provedení betonáže, hydroizolace a stěrky, vyzdění sprchového koutu a umyvadel, instalace nového sanitárního zařízení (2 ks WC pro dospělé, 2 ks WC pro děti, 1 ks velkého umyvadla a 2 ks malých umyvadel pro děti), položení obkladů včetně spárování, instalace WC zástěn a výmalba. V rámci opravy kuchyně proběhl nátěr obkladů, montáž nové kuchyňské linky, výmalba a položení nového lina. V sokolském skladu byl demontován starý boiler a byla provedena výmalba a pokládka lina. Novou podobu získala i přístupová chodba. Byl proveden speciální nátěr, který překryl vystupující válečkový vzor s přimíchaným vajíčkem. Na mezipatře byl instalován koberec a na schody kobercové nášlapy.

Celkové náklady na rekonstrukci:
Oprava sociálního zařízení 224 904 Kč
Malování 29 645 Kč
Kuchyňská linka s montáží 26 273 Kč
Podlahy 7 343 Kč
Celkem 288 165 Kč

V roce 2019 uhrazeno 211.559 Kč, zbylé výdaje ve výši 76.606 Kč uhrazeny v roce 2020.

Oprava sociálního zařízení navazovala na opravu hlavní místnosti, která se realizovala od června do října 2018 zahrnovala opravu zdí a včetně výmalby, byl položen nový koberec a linoleum, vyměněny dveře a starý nábytek za vestavěné skříně. Mateřské centrum bylo 16.10.2018 slavnostně otevřeno a předáno místním maminkám k užívání. Celkové náklady na opravu činily 180.133 Kč z toho 126.000 Kč bylo taktéž získáno z dotace „Malý LEADER pro rok 2018“.

Mateřské centrum vzniklo v roce 2008 z iniciativy několika maminek, kdy se souhlasem obce začalo využívat prostory po bývalé mateřské škole. Centrum je vybaveno hračkami, kuchyňkou, sociálním zázemím a knihovnou pro děti. Slouží také jako společenská místnost, tělocvična a jako klubovna TJ Sokol Lubník. Vstup do centra je zpoplatněn 20 Kč. Utržené finance maminky investují zpět do nákupu hraček. Centrum není otevřeno pravidelně, ale nahodile dle domluvy v rámci facebookové skupiny.

Text a foto: R. Karlová