Rekonstrukce obecního sálu - 2020 - 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj 4. června zveřejnilo výsledky dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021. Naše obec uspěla hned dvakrát a získala tak na svoje projekty dotaci ve výši bezmála 6 mil. Kč. Prostředky budou využity na opravu sálu v kulturním domě a výstavbu multifunkčního hřiště. Největší zásluha patří našemu starostovi, který si dotace administruje
sám. Dokáže nejenom získat finanční prostředky, ale i uspořit obecnímu rozpočtu nemalé částky, které si obvykle dotační agentury inkasují. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy domu čp. 95. Bude provedena demontáž podhledu na sále, postupná výměna stropních nosníků, vyztužení krokví na půdě, zavěšení podhledu ze sádrokartonových desek
včetně tepelné izolace podhledu, demontáž části podlahy na sále, výměna ev. vložení nových podlahových trámů na sále, úprava podlahy sálu a pódia, sádrokartonové příčky v prostoru šatny, vybourání oken a osazení nových, omítky vnitřní, ocelové požární schodiště, vybudování nových WC formou přístavby východního traktu (bourání střešní konstrukce, výkop patek, bourání stávajícího zdiva pro okenní otvory, železobetonový věnec, nová střešní konstrukce nad novou částí WC, malby a nátěry vnitřních prostor. Součástí veřejné zakázky jsou i následující práce: elektro, plyn, vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika, úprava fasády budovy. Rekonstrukci sálu provádí firma ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČO: 25263498
dle nabídkové ceny ve výši 4.996.097,33 Kč bez DPH (6.045.277,77 Kč vč. DPH). Staveniště bylo předáno dne 01.07.2021. Předpokládané datum dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 31.10.2022. Obec obdržela dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 4.161.387 Kč.

Text: R. Karlová
Foto: R. Karlová