Rekonstrukce povrchu antukového hřiště - listopad 2020

Během podzimu 2020 proběhla úprava povrchu antukového hřiště spočívající ve výměně svrchní antukové vrstvy s vysprávkou střední škvárové vrstvy. Obec na tuto akci obdržela dotaci ve výši 92.960 Kč z projektu „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2020 prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z. s. Opravu realizovala firma CALDA, s.r.o. z Lanškrouna, celková cena díla činila 148.431 Kč.

Text a foto: R. Karlová