Zahrada za obecním úřadem - říjen 2020

Myšlenka ozvláštnit zahradu za obecním úřadem vznikla v roce 2019. Tehdy jsme spojili síly s projektantem zahrad Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., který pro nás vytvořil zahradě-architektonickou studii. Cílem studie bylo zatraktivnit, doplnit a sjednotit stávající prostor, vytvořit oddechový, klidný volnočasový „zelený kout“, který bude sloužit jako prostor pro dětské hry, posezení, setkávání se sousedy, zatraktivnit prostor výsadbou zeleně, s maximálním možným uplatněním jednoduchého řešení a respektováním lokálních specifik a potřeb.
Vzhledem k významným nákladům na úpravy celého areálu jsme
se rozhodli postupovat etapově. Získali jsme potřebná stavební povolení na přístavbu přístřešku k objektu čp. 94, který byl realizovaný panem Kučerou z Lubníka v průběhu prázdnin. Na podzim roku 2020 jsme se dozvěděli
o schválené dotaci v rámci Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu, podprogramu Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve výši 737.228 Kč. Mohli jsme se tak do realizace úprav pustit ihned. Prostor zahrady byl zpřístupněn novým chodníkem, bylo vybudováno ohniště, hřiště
na venkovní „Člověče nezlob se“, přibyly nové herní a sportovní prvky pro děti. Vše bylo doplněno o výsadbu trvalek, keřů a bylinných záhonů. I přes nepříznivé počasí se nám podařilo téměř dokončit všechny plánované akce. V příštím roce budou herní prvky dosypány dopadovou plochou, usazen mobiliář, bahnitý povrch bude zatravněn, ohniště bude doplněno o posezení a hřiště na „Člověče nezlob se“ bude doplněno o hrací figury. Dále je plánováno osetí prostoru ovocného sadu a vytvoření květinové louky. Momentálně čekáme také na rozhodnutí o dotaci na výsadbu stromů, která by se realizovala v roce 2021. Úpravy prostor zahrady však ještě nejsou zdaleka u konce. Věříme, že se zanedlouho pustíme do úpravy oplocení a výsadby keřů podél něho případně dalším oživením zahrady. V případě, že by vám v tomto společném prostoru něco scházelo nebo jste měli další nápad, jak prostor ozvláštnit, napište nám svoje postřehy
na e-mail obec@lubnik.cz.
Rekapitulace celkových nákladů na úpravy zahrady:
- přístřešek 120.900 Kč (Jaroslav Kučera, IČ 05061504),
- chodníky a mobiliář 400.130,34 Kč (BEHOS CZ, s.r.o., IČ 06209360),
- herní prvky 473.491 Kč (TR ANTOŠ, s.ro., IČ48152587),
- výsadba 14.530 Kč (Ladislav Skalický, IČ 758146363).

Text a foto: R. Karlová