Adventní vánoční Wroclaw 9.12.2023

Vánoční adventní trhy v historické Wroclawi mají velkou tradicí a patří k největším a nejhezčím v Polsku.
O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří s klubem důchodců toto město navštívili. Velmi zajímavá byla i komentovaná prohlídka historické části města. Následný odpolední odjezd domů byl jen tečkou za krásně prožitým dnem.

Text : Marie Janská
Foto : Hana Totušková