Beseda bezpečnost na internetu 8.6.2023

Beseda na téma Bezpečnost na internetu

Dne 8.6.2023 se na malém sále v místním kulturním domě konala beseda zaměřená na podvodné praktiky na internetu. Besedu moderovaly zástupkyně České spořitelny, a.s., paní Michaela Růžičková a její kolegyně Ing. Monika Tlustošová. Za zhruba 60 minut nám představili několik témat, která úzce souvisela s každodenními nástrahami na internetu, jako jsou například: Phishing - co dělat, když dostanete podezřelý email / SMS - jak tyto podezřelé zprávy rozpoznat, phishing na platební karty, podvodní prodejci - jak nakupovat / prodávat na internetu a "nenaletět" podvodnému prodejci / kupujícímu, bazarové podvody, vishing - volání s podvodníkem jménem banky / jiné společnosti, vzdálený přístup do PC - jak bránit sebe a svůj PC před vzdáleným přístupem, Nigerijské podvody a posledním tématem byl bílý kůň aneb jak se nestát bílým koněm.

Přednáška byla proložena názornými videi a příběhy ze života, především pak radami, jak se na internetu chovat a pohybovat, abychom se nestali obětí podvodu. Jedním z nejdůležitějších pravidel je, nikdy nikomu nesdělovat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, popřípadě svou bankovní identitu, nikdy a nikomu nesdělovat celé číslo svojí platební karty a už vůbec ne trojmístný CCV kód uvedený na zadní straně karty. Hlavní roli při podvodu hraje čas, proto nikdy neváhejte, pokud se někdo z vás nebo z vašich blízkých stane obětí takového podvodu, vždy co nejrychleji zavolejte do banky a vše nahlaste posléze na nebližší oddělení policie České republiky. Velice důležitá je také ostražitost, proto nikdy neklikejte na různé pofiderní odkazy, které vám přijdou SMS zprávou nebo emailem, vždy si pečlivě prohlédněte přihlašovací stránku do internetového bankovnictví a především vždy se několikrát rozmyslete, než kliknete na cokoliv z neověřeného zdroje.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně této problematiky je možno zajít na obecní úřad, nebo se přímo obrátit na zástupkyně České spořitelny, a.s.. Kontakt bude poskytnut na vyžádání. Nezapomeňte prosím, že neštěstí nechodí po horách a ostražitým je potřeba být na každém kroku.

Text: Miloslav Šubrt
Foto: Miloslav Šubrt