Klub důchodců - Cesta za Peruánskými šamany a homeopatie 08.09.2020

Po delší době jsme se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu dne 8.9.2020, abychom si popovídali a přivítali mezi námi lektorku homeopatické medicíny paní Zdeňku Klicperovou. kterou všichni známe, jelikož pochází z Lubníka. Po uvítání jsme vzpomněli na bývalé členy našeho klubu – Ing. Josefa Škaroupku a paní Hanu Kristkovou, kteří již nejsou mezi námi.
Vzpomínali jsme i na maminku paní Zdeňky, která byla dlouholetou ředitelkou mateřské školy v Lubníku. Pak nám již Zdeňka povídala o své cestě do Peru za tamními šamany, kteří léčí zdejší indiány pomocí bylinek. Potom nás seznámila s léčením nemocí pomocí homeopatik a bylin, kterému se věnuje. Přednáška byla velice zajímavá a pro nás inspirující. Po rušné diskuzi jsme se rozloučili a těšíme se na příští společný výlet do Neratova 17. září.

Emilie Tomanová, foto: M. Janská