Klub důchodců - "Jak se bavili důchodci v únoru" 13.02.2020

Klub důchodců se schází každý měsíc. V tomto únorovém posezení nám Vojta Brejša promítl dokument z šedesátých let o zemědělském družstvu Lubník. Někteří z nás se na záběrech poznali, ale většina zemědělců už mezi námi není. Dalším bodem na programu bylo promítání fotografií z našich akcí a výletů. To se bohužel z technických důvodů nepodařilo. I tak jsme si povídali a užili si společně strávené odpoledne. Také nás trochu trápilo topení, bylo málo teplé a proto jsme byli nuceni se ohřát čajem s rumem….a pomohlo nám to.

Vlasta Molzerová, foto: M. Janská