Klub důchodců - Májová veselice 14.05.2019

Měsíc květen je pokládán za nejkrásnější období roku. Je od nepaměti spojen s příchodem jara a různými pranostikami i tradicemi – ať už se jedná o 1. máj, den pro zamilované, stavění máje, ale také lidovými veselicemi, které mají své kořeny v dobách, kdy rekruti odcházeli na vojnu a loučili se s celou vesnicí. Přestože dnes vojna již mladým mužům nehrozí, zvyk stavění májek i májových veselic se někde drží dodnes. Na jedné takové veselici jsme byli v Horním Třešňovci. Trochu jiné než v minulosti, ale také zábavné odpoledne se spoustou vtipných vystoupení, kuriózní výhry v tombole, tanec i výborná domácí kuchyně.

Marie Janská

Foto: Marie Janská