Klub důchodců - Moderní farma pro skot v Tatenici 12.08.2021

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek z prohlídky automatizovaného kravína, kde jsme měli 12.8.2021 domluvenou prohlídku. Doprava byla individuální, někdo autem, někdo v tom horku i na kole. Sraz byl u kravína, kde se nás sešlo přes dvacet. Přivítal nás tam hlavní zootechnik Ing. Blabolil, který nás seznámil s tímto moderním provozem. Předvedl nám systém v dojírně, opravdu zajímavé, co současná technika zvládne. Dále nás zavedl do stáje, kde jsou kotce na krmení a kde automat pozná podojenou a nepodojenou krávu – obdivuhodné! Stejně zajímavé je i automatické odklízení chlévské mrvy a kartáče na čištění skotu, samozřejmě – vše plně automatické. Byl to pro všechny obrovský zážitek, naše zvědavé dotazy byly zodpovězeny a na závěr nám pan zootechnik prozradil přání, udělat v příštím roce den otevřených dveří, to již bude celá farma plně v provozu. Pokud budete mít zájem, třeba s vnoučaty – budete mít opět možnost. Je to opravdu velmi zajímavé

Text: Anna Kalousová
Foto: Anna Kalousová, Vlasta Knápková