Klub důchodců - Opékání párků 23.09.2021

Klub důchodců v Lubníku pozval na návštěvu své kamarády z Tatenice dne 23.9.2021.
Setkali jsme se na nově upraveném parku za obecním úřadem. Počasí za nás někdo naplánoval výborně, sešlo se nás kolem 40 lidí. Přípitek, káva a zákusky byly jen začátek….
Pak jsme opékali špekáčky a k tomu nám na kytaru krásně hrála Liduška Květenská.
Svým zpěvem jsme všichni pomáhali. Později jí vystřídal Pepa Totušek s veselou harmonikou, která nás provázela celé odpoledne. Všichni jsme se společně dobře bavili a domů se nikomu vůbec nechtělo.
Poděkování patří také obecnímu úřadu za přípravu posezení, paní Brejšové a Janíčkové,
za vzornou obsluhu po celé odpoledne.
Kubíčková Miluše

Foto: M. Janská