Klub důchodců - Povánoční setkání 27.12.2021

Povánoční setkání s procházkou k altánu jsme letos podnikli jako svou poslední společnou akci v pondělí 27. 12. 2021 odpoledne. Po příjemné procházce, kterou umocnilo nádherné slunečné počasí, jsme se přesunuli do teplé náruče obecního úřadu, která už pro nás měla nachystaný voňavý čaj. A ten nám po výšlapu přišel velmi vhod! K němu jsme si přinesli vánoční cukroví a o chlebíčky bylo také postaráno. Poseděli jsme v dobré náladě a debatovalo se i o tom, co podniknout v příštím roce, aby naše setkávání byla i nadále zajímavá a inspirativní a díky OÚ i na dobré úrovni. Vážíme si finanční podpory i prostor, které nám obec poskytuje a za něž děkujeme. Připomínáme novým mladým důchodcům, ale i těm, kteří stále váhají, aby se nebáli a přišli mezi nás! Ze společných setkání si můžete vždy vybrat to, co vás bude zajímat, témata jsou vybírána společně , uvážlivě a s velkou pečlivostí. Pomalu končí rok 2021, který k nám moc příznivý nebyl, ale i přesto jsme podnikli spoustu pěkných setkání, zájezd, filmové představení, koncert…...

Do budoucna si budeme přát, abychom se ve zdraví a dobré pohodě setkávali i nadále!

Text: Vlasta Knápková
Foto: M. Janská, E. Tomanová