Návštěva Domova důchodců v Lanškrouně

Ve čtvrtek 26.1.2023 jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku Domova důchodců v Lanškrouně.
Sešli jsme se ve 14,00 hodin na recepci, kde nás přivítal pan Vojtěch Viskupič. Seznámil nás s historií domova a službami, které poskytují klientům.
V přízemí jsme si prohlédli jídelnu a kapličku, ve které se konají bohoslužby a rozloučení se zemřelými.
Výtahem jsme vyjeli do třetího patra, kde jsme viděli klubovny, knihovnu i kuchyňku ve stylu našich babiček, ve které si každý čtvrtek zdejší obyvatelky pečou buchty a různé cukroví. Pan Viskupič nás také zavedl do prosklených teras, ze kterých je krásný výhled na město a široké okolí. Personál o všechny ubytované dobře pečuje, připravuje pro ně různé kulturní akce, hudbu, tanečky a besedy. Venku mají altánek, ohniště, jezírko s rybami. Mobilní obyvatelé mají možnost objekt opustit, pobývat venku, nebo s návštěvou posedět u kafíčka v přízemní kantýně. V domově jsou ubytované i lubnické spoluobčanky, se kterými jsme si povídali. Bylo to zajímavé nahlédnutí do života lidí, kteří se již nedokáží postarat sami o sebe. Plni dojmů s přáním všeho dobrého jsme se rádi vrátili domů.

Text : Anna Kalousová
Foto : Hana Totušková, Marie Janská