Návštěva z Oblastní charity Ústí nad Orlicí

Je hezké vidět, že někomu pomáháte…...

Dne 20.6.2024 jsme měli setkání s pracovnicemi charity Ústí nad Orlicí, kde nás seznámily s péčí o seniory, vysvětlily možnosti zapůjčení různých potřebných pomůcek. Ukázky na promítaných příbězích lidí v těžkých životních situací a následné možnosti, jak těmto lidem charita každodenně pomáhá. Pěkně prožité odpoledne pro nás nebylo zbytečné.

Text : Miloslava Kubíčková
Foto : Marie Janská