Klub důchodců - Pozvánka do Namibie 14.02.2019

Namibie je republika na západním pobřeží jižní Afriky s národními parky, které skýtají obrovské množství divoké zvěře, včetně dnes již ohrožených druhů. U napajedel můžete pozorovat žirafy, zebry, slony, antilopy nebo lvy. Příroda je zde zachovalá jako před stovkami let. Neméně zajímavá jsou i různá etnika, která na tomto území žijí. Některé kmeny žijí po staletí stále se svými zvyky a snaží se udržovat svůj přirozený způsob života. Nalézá se zde i nejstarší poušť světa Namib s největší dunou na světě, na kterou si můžete dokonce i vystoupat, pokud máte v zásobě dostatek pitné vody. To vše a mnoho dalšího jsme zažili v poutavém vyprávění Bc. Marcely Kalousové, která v Namibii žije velkou část roku.
Marie Janská