Setkávání s přáteli z Tatenice 16.8.2023

Setkávání s přáteli z Tatenice se již stává tradicí a nebylo tomu jinak ani letos. Sešli jsme se ve středu 16. srpna 2023 v pěkném prostředí za obecním úřadem. Po milém přivítání už mohla začít volná zábava při kytaře a harmonice a nechybělo ani chutné občerstvení. Kluci se postarali o správně opečené špekáčky, děvčata z kulturní komise si vzala na starost obsluhu a naše děvčata vyrobila vynikající zákusky ke kávě.

Když jsme probrali všechna zajímavá témata a čas se posunul, ani se nám domů nechtělo...ale to tak bývá, když je lidem spolu dobře...

text : Vlasta Knápková
foto : Hana Totušková, Emilie Tomanová