Beseda s důchodci 19.11.2022

Jak se stalo již tradicí, tak i letos připravil Obecní úřad besedu s
důchodci. V úvodu nás p. starosta Martin Totušek informoval o záměrech a
plánech obce v příštích letech. Jedná se hlavně o dodělávku
multifunkčního hřiště, vybavení kuchyňky na sále, pokračování opravy
hřbitovní zdi, rekonstrukce veřejného osvětlení, zasíťování 12 parcel za
č.p. 5. Přejeme vedení obce, aby se jim tyto plány podařilo zdárně
uskutečnit.
Poté nám přišel zpříjemnit odpoledne známý imitátor p. Václav Faltus, který nás přes
hodinu bavil různými historkami a napodobováním hlasů známých osobností.
Samozřejmě nechybělo občerstvení, pivo, vínečko a dobrá večeře. Chtěli
bychom poděkovat vedení obce za opět zdařilou besedu a také členkám
kulturní komise p. Brejšové a p. Polzerové, které se o nás vzorně staraly.

Text: Karel Molzer
Foto: Eliška Čapková