Beseda s důchodci 21.10.2023

V říjnu, jako již každoročně, obecní úřad připravil besedu s důchodci. Sešli jsme se v hojném počtu. Úvodem nás pan starosta a paní místostarostka seznámili s činností OÚ. Zmínili se také o plnění akcí , které si OÚ naplánoval na letošní rok a představili nám akce , které plánují na rok příští.

Potom následovala kulturní vložka, která byla spíše gastronomická. Přišly mezi nás pedagogické pracovnice Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně. Škola kromě klasické výuky zpracovává mléko na mléčné výrobky. Paní mistrová nám vysvětlila postup výroby sýrů a různých mléčných výrobků, které vyrábějí studenti zemědělské školy z vlastního mléka.
Měli jsme možnost ochutnat různé sýry a "Lanškrouňáček" , zdařilou obdobu známého Pribiňáčku. Vše bylo vynikající.
Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení.

Chtěl bych poděkovat OÚ jménem všech důchodců za zdařilou akci. Děkujeme též členkám kulturní komise , které se o nás vzorně staraly.

Karel Molzer