Beseda s důchodci 29.09.2018

V sobotu 29. 9. 2018 od 15:00 hod. se pořádala v zasedací místnosti OÚ Lubník již tradiční „Beseda s důchodci“. Jak bývá zvykem, po krátkém úvodu seznámil pan starosta hosty s děním v obci z pohledu obecního úřadu. Poté si vzala slovo Radka Karlová, která představila připravovanou akci „Lubník čte dětem pohádky“, jejíž realizace náleží mateřskému centru a koná se pod záštitou akce „Celé Česko čte dětem“. Hlavním cílem této akce je posilovat sdílený čas a prostor mezi generacemi, dát možnost dětem poznat a využívat místní knihovnu nebo případně nabídnout rodinám strávit příjemný čas se svými dětmi. Dále následoval doprovodný program, čímž pro tento rok byla přednáška z mykologie. Hostům i pořádajícím přednášela paní Jana Pravcová za pomoci svého manžela. Společně všem představili prostřednictvím prezentace množství hub jedlých, nejedlých, chutných i méně chutných, včetně těch jedovatých. Každou fotku doplňovala paní Pravcová komentářem, o jakou houbu se jedná, kde a v jakém období se vyskytuje, nebo i jak je možné ji nejlépe zpracovat. Přednáška s prezentací byla moc poutavá a za bonus považuji, připravenou ukázku čerstvě nasbíraných různých druhů hub. V závěru své přednášky předala paní Pravcová každému drobný dáreček. Poté už následoval běžný průběh besedy, tj. občerstvení a hudební vložka, jak jinak než s harmonikou. K poslechu i zpěvu hrál pan Klein. Tento rok byla nepatrně vyšší účast, což nás moc těší a myslím, že se „Beseda s důchodci“ pěkně vydařila. Za což patří dík nejen hostům, ale i všem členkám kulturní komise, které tuto akci zajišťovaly.

Monika Renčínová