Vánoční večírek klubu důchodců 8. 12. 2022

Vánoční večírek klubu důchodců

V adventním čase se již tradičně setkáváme na besídce s nadílkou, abychom se připravili na nadcházející Vánoce a společně strávili příjemné chvíle. A k těm patří samozřejmě i dobré jídlo a pití.... Příprav se s chutí zhostila děvčata, která doma napekla báječné řezy a kremrole, nachystala chutné chlebíčky a smaženkové jednohubky, nechybělo ani ovoce, které přišlo také všem k chuti.

Po přivítání z úst naší "šéfky" se rozjela družná zábava, která vyvrcholila rozdáváním dárků. A protože dárci byli vynalézaví, mohl být každý obdarovaný spokojen.
Ráda zmíním nejstaršího muže naší obce, pana Karla Molzera, který se v plné svěžesti dožil krásných osmdesáti let, a poctil nás slavnostním přípitkem.
Byl to také on, kdo za nás za všechny poděkoval paní Marii Janské za to, že se vzorně stará o to, aby dobře fungoval Klub důchodců v naší obci.
A protože všechno jednou končí, tak i naše předvánoční setkání, které se nad míru vydařilo, skončilo jak jinak, než vesele a spokojeni jsme se rozcházeli do svých domovů.
Popřejme si pokojné a láskyplné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2023!

Text: Vlasta Knápková
Foto: Marie Janská