Kácení stromů - prosinec 2018

V první polovině prosince provede arborista Ing. Kriegler údržbu vybraných stromů na pozemcích obce Lubník – v blízkosti hřbitova bude proveden ořez čtyř dubů a jeden bude skácen, v prostoru zahrady za obecním úřadem bude proveden ořez bříz a dvě budou skáceny, v parku bude proveden ořez dvou lip a dvou dubů a u kostela v blízkosti sousoší bude skácena proschlá lípa. Dále byla podána žádost na AOPK, pracoviště Pardubice o zpracování bezplatného dendrologického posudku k významným dřevinám rostoucím na pozemcích v majetku obce Lubník. Konkrétně se jedná o lípu u Totušků, topol u paní Chládkové a dub u kostela, jejichž údržba proběhne v roce 2019 a nabízí se možnost využití dotačních prostředků.