Materiální sbírka pro Ukrajinu 05.03.2022

Ruský útok na Ukrajinu a následná válka mnoho lidí donutila se zastavit. Asi všichni s napětím jsme sledovali, co se bude dít a jaký bude mít situace vývoj. Ocitli jsme se v situaci, kdy nikdo nečekal tak rychlý spád věcí. Jedno bylo jisté,
občané naší obce prokázali, že v těžkých chvílích umí držet za jeden provaz a umí pomoci.

Obec Lubník se zapojila do materiální sbírky pro Ukrajinu organizovaným Pardubickým krajem a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Pardubický kraj zřídilo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a také
sklad humanitární pomoci, do které byl svážen materiál, a ze kterého byly následně vypravovány přepravy na překladiště zřízené na hranicích s Ukrajinou.

Příjem materiálních darů proběhl na obecním úřadu ve dnech 2., 3. a 5. března. Přijaté materiální dary byly rozděleny podle kategorií (u textilu podle velikostí), zabaleny a naloženy. Nashromážděné věci odvezli dobrovolní hasiči
z Lubníka do Centrálního skladu PKr. Byli jsme příjemně překvapeni z velké podpory zdejších občanů. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili. Obec Lubník se také zapojila i finančně darem ve výši 20.000 Kč městu Velký Berezný, ležící v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Nápad finanční pomoci vzešel od starostů dobrovolného svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kterým jsme členem, především pak od starosty Městysu Dolní Čermné Petra Helekala. Uvedené ukrajinské město je oficiálním družebním partnerem Dolní Čermné a požádalo o pomoc.

V neposlední řadě jsme se zapojili do pomoci formou registrace volné ubytovací kapacity prostřednictvím Pardubického kraje a Města Lanškroun. Počínaje pondělím 14. března se stalo mateřské centrum dočasným útočištěm pro osm ukrajinských občanů z Charkova ve věku (2, 3, 15, 18, 27, 37, 39 a 64 let). Nabídli jsme veřejné prostory mateřského centra s tím, že se nám jeví jako humánním dočasným zázemím, které může sloužit jako dočasné do doby, kde se situace může zlepšit nebo jako odrazový můstek pro začlenění do naší společnosti. Děkujeme všem dárcům, kteří darovali postele, sporák a další
nezbytný materiál.

Text a foto: R. Karlová