Povodňová bdělost 29.06.2020

Extrémně vydatný déšť zvedl v pondělí 29.06.2020 hladinu Lubnického potoka. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu extrémního stupně bezpečí povodňové pohotovosti, která se v naší obci naštěstí nepotvrdila. Lubnický potok se zvýšil natolik, že se v určitých místech vylil z koryta, ale nezpůsobil škody na majetku obydlí a nedošlo při něm k ohrožení životů. Velkou mírou na tom měl poldr a retenční nádrž. Poldr a retenční nádrž byly vybudovány v roce 2007 jako ochrana před povodněmi. Projekt byl spolufinancování Evropskou unií, Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF). Autorem projektu se stala firma AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s. r. o., dodavatelem Holcner & spol., s.r.o., Lysice. Díla vznikla za účelem zachycení přívalové srážky a zabránění povodňové vlny. Dohromady mohou pojmou až 35.000 tis. m3. Retenční nádrž je řešena jako trvalá vodní plocha, která v zimě slouží jako kluziště. Její hlavní částí je sypaná hráz, která v nejvyšším bodě dosahuje 5-ti metrů. Zatímco poldr je většinu času bez vody a plní se jenom v okamžiku přívalového deště. Souběžně s vodohospodářským opatřením byla realizována stavba dvou polních cest a založení biocentra a biokoridorů, které umožňují existenci původních rostlin a živočišných společenstev.

Text a foto: R. Karlová
Vyfoceno 29.06.2020 v 10:00 - 10:20 hod.