Tříkrálová sbírka - leden 2020

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR od roku 2001. Dvě koledující skupinky v Lubníku jste mohli potkat v prvním lednovém týdnu, jak putovaly dům od domu a přinášely lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a prosily o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci vybírali finanční příspěvky do úředně zapečetěných kasiček s charitním logem a obdarovávali dárce drobnou pozorností.

Výtěžek ve výši 14.570 Kč se stal v roce 2020 opět rekordním.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

www.trikralovasbirka.cz

R. Karlová, foto: H. Brejšová