Okrsková soutěž hasičů v Žichlínku 14.05.2022

Foto: E. Čapková