Pouť 02.07.2017

Tento rok připadla naše pouť na 1. a 2. července. Jako místo konání bylo
vybráno fotbalové hřiště, které je vhodné z hlediska zázemí, ale také
bezpečnosti co se dětí týče. Na programu byl po oba dny pouťový fotbal.
V sobotu utkání Police ČR x Lubník a v neděli utkání Lubník starousedlíci
x Lubník nově přistěhovalí. Po oba dny vyšlo ideální počasí pro sport
i venkovní zábavu. Na nedělní souboj navíc dohlížely naše zdravotní
sestřičky, které se staraly o zraněné, dehydrované, nebo pomoc potřebující
hráče. Průběžně všem doplňovaly kapačku pro dobrou náladu a v případě
nutnosti přistoupily i ke složitějším zdravotnickým úkonům, čímž doufáme,
pobavily ostatní přihlížející. Týmy si během zdravotnických vstupů
odpočinuly a tak byli všichni veselí a spokojení. K poslechu nám v sobotu
večer zahrál harmonikář. Pokud někdo písně znal, mohl si samozřejmě
zazpívat. K tomu všemu bylo připraveno dobré občerstvení a něco
studeného k pití.
Největším lákadlem pro děti ale i dospělé byly kolotoče. Letos bylo opravdu
z čeho vybírat. Zavítal k nám po dlouhé době velký “řetězák”, vláček, malý
kolotoč pro děti, skákací hrad, nafukovací skluzavka, lodičky a kolo štěstí.
Všechny atrakce dotovala obec, takže se všichni mohli vyřádit do sytosti.
Využili toho nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se tak vrátili zpět
do dětských let a alespoň na chvíli zapomněli na to, že existují také
povinnosti a starosti běžného života. V kostele se pak konala tradiční
bohoslužba, se kterou je pouť neodmyslitelně spjata. Věříme, že se Vám
pouť líbila a budeme se snažit nastolenou laťku držet i v příštím roce.
Eliška Čapková