Pouťové fotbálky

Sobota 4.7.2015 - Rafani Lubník 6:5 Policie ČR

Neděle 5.7.2015 - Rafani Lubník 6:5 Tatenice