Rekonstrukce sokolské buňky - červen 2020

MY JSME NEZAHÁLELI – ANEB REKONSTRUKCE REKREAČNÍ BUŇKY TJ SOKOL
Jistě si všichni vybavíte některou z akcí konaných na fotbalovém hřišti v Lubníku a okamžitě si ji spojíte s rekreační buňkou, která bývá využita často jako výčep, zázemí pro obsluhu a výdejní okénko. Buňka sloužila mnoho let, ale v poslední době nás její špatný stav přiměl hledat možnosti, jak tento objekt zrekonstruovat. Jelikož většina našich akcí je věnována dětem a negeneruje žádný zisk, tak jsme se minulý rok rozhodli využít možnosti spolupořádat hasičské výročí a vydělat si tak vlastní prostředky na opravu. To ovšem nestačilo, a tak jsme požádali o podporu také obec Lubník. Nakonec se dobrá věc podařila, nezaháleli jsme a během jara provedli rekonstrukci. Můžeme se tak těšit, že máme pěkné a důstojné zázemí pro pořádání našich akcí. Dále Vám pak můžeme nabídnout zrekonstruovanou buňku pro konání rodinných oslav a pro další jiné příležitosti. Došlo ke kompletní výměně podlahy, částečné opravě stěn, byla namontována nová kuchyňská linka, dřez, vodovodní baterie, elektrická trouba, varná deska, nové rozvody elektřiny, venkovní umyvadlo a výdejní pult. Celá buňka byla ošetřena novým nátěrem. Kuchyňka je vybavena dvěma varnými konvicemi, dvěma ledničkami, mikrovlnou troubou, dostatečným počtem nádobí a úklidovými prostředky.
Cena za 1 den pronájmu je 500 Kč + 150 Kč paušální částka za spotřebu el. energie a vody. Při předání se dále platí 500 Kč vratná kauce pro případ poškození majetku nebo vybavení a podepisuje se smlouva a předávací protokol. Pro účely pořádání akcí obce Lubník, SDH Lubník, Klubu důchodců Lubník a všem členům TJ Sokol Lubník se buňka zapůjčuje zdarma. V případě zájmu o pronájem kontaktujte číslo: 739 599 656.
Za odvedenou práci děkuji všem členům, kteří se na rekonstrukci podíleli, především pak naší mužské části, Adamovi Brejšovi a Vojtěchovi Brejšovi za natření železných konstrukcí a také děkuji panu Jaroslavovi Kučerovi - tesařství, který velkou měrou přispěl ke konečnému výsledku. V neposlední řadě patří náš díky obci Lubník, která nás podpořila finančně.

E. Čapková