Sportovní odpoledne, promítání letního kina 29.07.2022

Na pouťových slavnostech jsme se těšili na letní kino, ale počasí bylo proti nám. Proto byl připraven náhradní termín,
a to v pátek 29. července 2022. Abychom se naladili na film se sportovní tématikou, bylo připraveno sportovní
odpoledne, které v 16 hodin začalo slavnostním otevřením multifunkčního hřiště. Na posilněnou TJ Sokol připravil
zdravé dobroty.

Text a foto: R. Karlová