Vítání občánků 24.02.2019

V neděli 24. února 2019 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis
do pamětní knihy. K slavnostnímu obřadu se dostavili David Šubrt a Kamila
Divišová se synem Markem, Pavel Kučera a Renata Pagáčová s dcerou
Pavlínkou. Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, přivítaly nové
spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu básní rodiče
přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své děti odložily
do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby jim popřály do života.
Následovalo předání prezentů od OÚ Lubník, osobní blahopřání a společné
focení.

Radka Karlová

Foto: Radka Karlová