13.3.2023

Odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních vod

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce uvažuje o způsobu odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních vod. Jelikož se jedná o téma, která se dotýká všech občanů Lubníka, rádi bychom Vás chtěli k tomuto tématu pozvat na veřejné setkání, které proběhne v pátek 24. března 2023 od 17: 00 hodin v prostorách společenského sálu.

Na setkání vystoupí pan projektant Ing. Zedníček a pan Jiskra - starosta obce Starkoč, kde uvedený systém již několik let provozují. Dopis s bližšími informacemi Vám bude v nejbližších dnech doručen do poštovní schránky. Dále tento dokument naleznete na webových a internetových stránkách obce. Jelikož se jedná o velmi aktuální téma a v současné době lze na toto řešení čerpat dotace od Státního fondu životního prostředí, které pokryjí značnou část potřebných finančních prostředků, doufáme v co nejhojnější účast na společném setkání, kde k dané problematice zazní komplexní informace a bude možno vznést dotazy a danou problematiku konzultovat s odborníky.

Změna úředních hodin

Vážení občané informujeme vás o změně úředních hodin. Nově bude obecní úřad otevřen pro veřejnost každé pondělí a středu vždy dopoledne od 8 – 11:00 hodin a odpoledne vždy od 14 – 17:00.

Zveřejněno: 13. března 2023 -