18.10.2023

Posezení Honební společenstvo Tatenice

Honební společenstvo Tatenice zve vlastníky pozemků dne 21.10.2023 od 13:00 na odpolední posezení na Mlýně v Tatenici.

MOBILNÍ SBĚR ODPADU

Proběhne dne 25.10.2023 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na níže uvedených stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovišti před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!!!!

Přehled stanovišť v obci:

  1. U dolní zastávky pod č.p. 5 15:45 – 15:55

  2. Za pohostinstvím 15:55 – 16:05

  3. U horní zastávky 16:05 – 16:15

Odevzdat můžete: Baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.

Zveřejněno: 18. října 2023 -