Aktuality

Prodej drůběže

Ve středu 26.05.2021 ve 14:00 - 14:15 hod. se u obecního úřadu uskuteční prodej drůbeže od firmy Studénka Drůbež. K prodeji budou: kuřice různých barev, kohouti, krůty bílé a bronzové, husokačeny, husy, kačeny, krmné směsi, vitamíny.

Studénka Drůběž, IČO: 09797416, Květuše Kanalošová

Butovická 126

742 13 Studénka

tel.: 720 355 216

Foto: ilustrační

24. května 2021

 Nová očkovací centra v České Třebové, Hlinsku a Pardubicích

V návaznosti na zvýšené dodávky vakcín nejen do Pardubického kraje bylo na dnešní poradě pracovní skupiny pro očkování při Bezpečnostní radě Pardubického kraje definitivně potvrzeno, že od příštího týdne vzniknou nová očkovací centra v Pardubicích, Hlinsku a České Třebové, do kterých se mohou zájemci hlásit již dnes. K dnešnímu dni bylo v kraji vyočkováno téměř 130 tisíc dávek.

„Již dnes zahájíme registraci zájemců o očkování pro nově vznikající očkovací místa v Pardubicích, kde budeme nově očkovat v paláci Magnum a na poliklinice KOLF, v Hlinsku a České Třebové. Reálné zahájení očkování bude až na Českou Třebovou zahájeno v pondělí 3. května a v České Třebové od středy 5. května,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že registraci je možné provádět na internetové stránce registrace.mzcr.cz. Tímto krokem se rozšíří síť očkovacích míst v kraji ze 13 na 17. „Nejpozději od června chceme vytvořit další tři očkovací místa, a to v Králíkách, Poličce a Lanškrouně, což souvisí s avizem až 30 tisíc očkovacích dávek vakcíny Pfizer týdně počínaje červnem. Tímto bychom dosáhli počtu 20 očkovacích míst, což je v tuto chvíli maximum, na které bychom chtěli jít,“ sdělil hejtman Netolický.

V Pardubickém kraji bylo k dnešnímu dni vyočkováno téměř 130 tisíc dávek. „Největší zájem a tím také nejdelší čekací doba je v Pardubicích a Chrudimi, a právě proto chceme lidem v těchto velkých sídlech nabídnout alternativu dalších center. Dnešním dnem byla spuštěna registrace pro osoby 55+ a je nutné, aby byl tento trend po týdnu dodržen a byla otevřena další věková skupina, a to nejen po pěti, ale spíše až po 10 letech, abychom se nedostali do situace, že bude užší věková skupina proočkována a nebudou další zájemci,“ uvedla náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Zdroj: tisková zpráva Pardubického kraje

28. dubna 2021

 


Sčítání lidu 2021

Od začátku sčítání přijal Český statistický úřad již 3,5 milionu elektronických sčítacích formulářů, což představuje zhruba 7 milionů osob sečtených online. V Lubníku se již sečetlo 59% obyvatel.

Kdo se ještě nesečetl, může si vybrat, zda vyplní elektronický formulář či využije jeho listinnou formu. ČSÚ doporučuje využívat elektronický formulář, protože jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkontaktní, z epidemického hlediska tak naprosto bezrizikové.

Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

Zdroj: Sčítání 2021


Zápis do Základní školy a Mateřské školy Žichlínek

V příloze naleznete informace k zápisu do mateřské školy a základní školy v Žichlíneku.

Zápis do ZŠ - žádost se podává od 1. do 30. dubna 2021.

Zápis do MŠ - žádost se podává od 2. do 16. května 2021.

Foto: Petr Celý


Znovuotevření obecní knihovny

Obecní knihovna Lubník bude od úterý 13. dubna 2021 opět otevřena. Čtenáři ji budou moci navštěvovat každé úterý v čase od 16 do 18 hod.

12. dubna 2021

 


Mimořádné opatření od 12. dubna 2021

ŠKOLY

  • Do mateřských škol se vrátí pouze předškoláci.

    1. stupeň ZŠ se vrátí v rotační formě po týdnu po celých třídách.
  • Kompletně prezenční výuka u malotřídních a speciálních škol.

  • V ZUŠ a jazykových školách umožněna individuální výuka.

OBCHOD

  • Otevřou se papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuvi, čistírny a prádelny, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta.

  • Farmářské trhy - ovoce, zelenina, maso, uzeniny, pekařské výrobky, květiny či osiva.

VOLNÝ ČAS

  • Zoologické a botanické zahrady mohou otevřít venkovní prostory s maximálním obsazením 20 procent své kapacity.

POHYB

  • S nouzovým stavem končí zákaz pohybu mezi okresy či zákaz večerního vycházení.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB

  • Venku je možné, aby se shromažďovalo max. 20 osob, uvnitř max. 10 osob. Svatby a pohřby max. pro 15 osob. Tento zákaz se nevztahuje např. na zasedání zastupitelstva obce.

Zdroj: Pardubický kraj, vlada.cz

8. dubna 2021

 


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - aktualizované informace

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob¬ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek¬ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info¬linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo¬bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra¬ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin¬né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

8. dubna 2021

Přílohy:

 informacni_letak.pdf (123,9 KB)

Změna jízdních řádů

Od 6. dubna dochází ke změnám ve veřejné dopravě po celém Pardubickém kraji. Dojde sice ke zrušení prázdninových jízdních řádů, nově však budou jízdní řády výlukové. V Pardubickém kraji totiž začnou rozsáhlé modernizace železničních tratí.

Ke změnám v jízdních řádech nedojde pouze na železnici. S ohledem na omezení propustnosti tratí dojde k zásadním změnám ve všech jízdních řádech. Změny se dotknou také regionální dopravy objednávané Pardubickým krajem a dálkové dopravy, aby zůstaly zachovány přestupní vazby.

V odkazu naleznete nový jízdní řád pro autobusový spoj Lubník - Lanškroun a zpět, číslo linky je 700870: http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2&io=-1&sv&p=1

Zdroj: tisková zpráva Pardubický kraj

Foto: Novinkykraje.cz


Komunitní sázení stromů v Lubníku

Pokud je ti sázení stromů sympatické, tak se přidej. Sázíme budoucnost a každý strom se počítá.

Komunitní sázení stromů v Lubníku proběhne v sobotu 17. dubna 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře, nebo tel. kontaktu se můžeš zaregistrovat a bude ti přidělen čas výsadby a zaslány podrobné informace. Jedná se o protiepidemické opatření, aby nedocházelo ke shromažďování osob. Na místě budou připraveny sazenice, materiál na výsadbu a výsadbová jáma. Tvým úkolem je zasadit strom podle zaslaného návodu a strom zafixovat. Můžeš si také za pomoci zapůjčené gravírovací tužky vytvořit jmenovku a umístit ji na opěrném kůlu. Za provedenou výsadbu obdržíš tematickou knihu a pamětní list. S sebou si vezmi lopatu a kladivo. Můžeš se ale dohodnout na zapůjčení.

Těšíme se na tebe.

Elektronická registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpm35Cysd1-d2n4ekO0fPlkiGNX9iMZ-_JaJa9gpYDfydXQ/viewform?fbclid=IwAR2tLwrEfmA4cBg-Yeqg3bLoMRSnG60iy5-dYVfjS9omDqhcCRkyRwlZRLE

REGISTRACE PROBÍHÁ DO NEDĚLE 11. DUBNA 2021!

Tel. registrace: 739 599 656

Akce podpořena z Národního programu Životní prostředí (Výzva č.9/2019) administrovaném Státním fondem životního prostředí ČR.