Aktuality

Nabídka pronájmu obecního bytu

Obec Lubník pronajme obecní byt pro příjmově vymezené osoby.

POPIS BYTU

Byt po částečné rekonstrukci I. kategorie č. 1 – 15 velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 49,40 m2 s příslušenstvím v přízemí obytného domu čp. 81 v obci Lubník s kolnou. Byt se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně a koupelny s WC. Vytápění plynovým kotlem. Zařizovací předměty: sporák, kuchyňská linka, umyvadlo, WC, plynový kotel.

VÝŠE NÁJEMNÉHO

Výše nájemného činí 3.060 Kč. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb (el. energie, plyn, telefon a televizní poplatky). Měsíční záloha na vodné a stočné je ve výši 100 Kč, ročně se provádí vyúčtování podle údajů VaK. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let, při nesplnění podmínek pronájmu na dobu 1 roku.

PODMÍNKY PRONÁJMU

Byt lze pronajmout:

  • samostatně žijící osobě, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem,

  • osobě s dalšími členy domácnosti (kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby), která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem,

  • osobě, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. Příjmem se rozumí veškerý příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjmem pro účely životního minima (podle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu).

Podmínkou nájmu je přihlášení k trvalému bytu na uvedené adrese v obci Lubník.

ŽÁDOST

Písemnou Žádost o pronájem obecního bytu lze doručit na adresu Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun nebo osobně v úředních hodinách PO a ST od 16 do 18 hodin, a to do středy 26.08.2020. Formulář naleznete pod článkem v příloze.

PROHLÍDKY

Uvedený byt je možné si prohlédnout v pondělí 24.08. a ve středu 26.08. od 16 do 18 hodin, a to po předchozí dohodě se starostou Martinem P. Totuškem (mob. 724 189 791).


Hasičské loučení s prázdninami

Sbor dobrovolných hasičů Lubník a TJ Sokol Lubník Vás zvou na Hasičské loučení s prázdninami, které se uskuteční v sobotu 22. srpna 2020 od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Lubníku.

Pro děti je připraven skákací hrad, výroba placek z vlastního obrázku nebo střelba. Děti se mohou průběžně mezi 14. a 15. hodinou zúčastnit se hasičské soutěže o pohár. Na své si určitě přijdou i dospělí, pro které je přichystané občerstvení.


Klub důchodců se vrátil zpátky ke svým aktivitám

"Domácí vězení skončilo, život kolem nás se pomalu vrátil do normálu. Více jsme si v minulém období uvědomili hodnotu zdraví, ale také sílu rodiny i starost společnosti o nás, seniory. Už jsme ale zase dostali chuť na společné setkávání a popovídání, které nám tak trochu scházelo. Vzájemné obohacování zkušenostmi ze zahrádky, vaření, pečení, nebo chovu domácího zvířectva nás všechny baví", říká předsedkyně klubu důchodců paní Janská.

První setkání po krátké odmlce proběhlo 25. června, kdy mezi důchodce přišel mladý spoluobčan pan Petr Matějka, který provozuje v Lubníku se svojí manželkou rodinnou farmu s názvem Farma u Matěje. Chová zde krůty a kuřátka na zelené louce. V červenci proběhlo tradiční setkání s tatenickými sousedy, v srpnu jsou na oplátku pozváni k nám do Lubníka. Na podzimní měsíce klub plánuje výlet do známého Neratova a jeho okolí. Má také připravené další zajímavé hosty, jako například pokračování hodně oblíbeného povídání o Namibii, o obdivuhodném umění vyšívání praporů nebo o tajemství léčby nemocí peruánskými šamany v tamních pralesích.

Paní Janská dodává: "Plánů máme spoustu a rádi mezi sebou přivítáme i ostatní spoluobčany, kteří doposud váhají. Zapomenout na svoje každodenní starosti a nemoci, potěšit toho druhého svou přítomností, ale také sám odcházet s potěšeným úsměvem... to přece stojí za chvilku mého volného času".

Fotografie z akcí klubu můžete shlédnout ve fotogalerii na stránkách obecního úřadu: https://lubnik.cz/fotogalerie/klub-duchodcu/

12. srpna 2020

 


34. ročník Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka

Sportovní klub policie DUHA Lanškroun připravuje na termín 31.07. - 02.08.2020 34. ročník Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka pro kategorii Junior.

Program závodu:

Pátek 31.7.2020 Lanškroun

16:00 Představení závodníků, zahájení závodu na náměstí M. Marků

17:00 start I. etapy "Výprachtické" 75 km na okruhu: Lanškroun, Nepomuky, Výprachtice, Heřmanice, Chudoba, Albrechtice, Lanškroun. Na trati jsou v dvě Horské prémie na Chudobě v prvním a ve třetím kole, Rychlostní prémie bude ve druhém okruhu na příjezdu do Lanškrouna. Okruh absolvují závodníci 3x a v cíli na Náměstí M. Marků je budeme očekávat v 18:30 – 19:00 hodin.

Sobota 1.8.2020 Lanškroun

Je na programu II. etapa "Nepomucká" Časovka jednotlivců na trati Lanškroun, Nepomuky a zpět Start v ulici Kralické u firmy DOTA. Jede se na uzavřené trati pro veškerý provoz. Vjezd pro čerpání PHM u Firmy DOTA Bude povolen.

Start: První závodník odstartuje v 9:00 hodin, cíl je naplánován na 11:30 hod. Objízdná trasa pro ostatní dopravu je vedena z Lanškrouna směr Třešňovec a Horní Čermnou směr Nepomuky. Obrácený směr vede: Nepomuky, Horní Čermná, Třešňovec, Lanškroun.

15:00 hod. start náměstí Jablonné n/Orlicí - III.etapa - silniční závod. Řazení závodníků na Slavnostní start a Slavnostní Start se uskuteční v prostoru náměstí v Jablonném nad Orlicí. Po slavnostním startu se vyjede po silnici č. I/11 směr Ostrava. Následuje první Horská prémie Červenovodské Sedlo, dále obce Červená Voda, Bílá Voda, Bukovice, Olšany, Klášterec, zde trať odbočuje ze silnice I/11 a stoupá na druhou Horskou prémii Zborov, následují Horní Studénky, křižovatka Na dole, Jedlí, dále třetí Horská prémie Crhov, Cotkytle, a čtvrtá Horská prémie Lázek, následuje sjezd do obce Tatenice a trať pokračuje směr Lubník, Sázava, Lanškroun. V cíli na Nám. M. Marků budou závodníci očekáváni v 16:45 – 17 hodin.

Neděle 2.8.2020

9:00 hod. start Nám. M. Marků - IV. etapa - silniční závod, Řazení závodníků na startu bude probíhat za uzavřeného provozu na Nám. M. Marků. Trasa IV. Etapy je vedena: Výjezd z města po ulici Dobrovského sil. č.I/43, křiž. ul. Kralická Vlevo po silnic II/311, dále Nepomuky, Horní Čermná, Dolní Čermná, Verměřovice,. Letohrad, Horská prémie Šedivec vlevo na sil.č.I/11, Rychlostní prémie Žamberk, dále směr Dlouhoňovice, Hejnice, České Libchavy, Horská prémie Rozsocha, dále Rviště, Libchavy, Ústí nad Orlicí, Horská prémie Andrlův Chlum, směr Řetůvka , Rychlostní Prémie Řetová, Přívrat přímo, křiž. Nad Kohoutem, Rychlostní prémie Náměstí Česká Třebová, dále po Sil. I/14 směr Třebovice, Třebovice křiž I/43 vlevo, Damníkov křiž. Vpravo, Damníkov, Luková, Lanškroun ul. Husova, Křiž. u Penny Market Vlevo, Lorencova Alej, Kruh. Objezd Vpravo, Nám M. Marků Cíl. V cíli budeme závodníky očekávat v 11:00 hodin.

Pořadatel má povolení k pořádání sportovní akce a ke zvláštnímu užívání silnic I. II. a III. třídy v uvedeném regionu. Závod bude probíhat za běžného silničního provozu, regulace dopravy bude prováděna příslušníky policie ČR a pořadateli na křižovatkách a na motorkách. Další opatření pro bezpečnost a plynulost silničního provozu bude řešena dle požadavků vzniklé situace pořadatelem závodu.

29. července 2020

Přílohy:

 trasyzavodu2020_3etapa.pdf (912,7 KB)

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob.

Další informace https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zavadi-na-vnitrnich-akcich-rousky-a-snizuje-maximalni-pocet-osob/

Zdroj: koronavirus.mzcr.cz

23. července 2020

 


Uzavírka u lanškrounské Krčmy

Ve dnech od 13. července 2020 do 24. července 2020 bude provedena úplná uzavírka silnice II/315 v ul. Dukelských hrdinů a zúžení jízdního pruhu na silnici I/43 v ul. Dobrovského v Lanškrouně (u hostince „Krčma“) z důvodu stavebních prací: „Reko MS Lanškroun – Dobrovského“.

Objízdná trasa je vedena vlevo po místní komunikaci v ul. Žižkova až ke křižovatce se silnicí III/36810 v ul. Lidická, zde se odbočí vpravo, dále se pojede až ke křižovatce se silnicí I/43 v ul. Komenského. Objízdná trasa je vedena obousměrně.

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/uzavirka-silnice-ii-315-v-ul-dukelskych-hrdinu-a-zuzeni-jizdniho-pruhu-na-silnici-i-43-v-ul-dobrovskeho-v-lanskroune/d-15009?fbclid=IwAR06vSFXFZeYF5H2uTjzk19RfFBcrAhdX41BZaPuFp-aCOtnaPCQXutuv8E

12. července 2020

 


Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad bude v pondělí 06.07.2020 z důvodu státního svátku uzavřen. Děkujeme za pochopení.

6. července 2020

 


Uvolnění opatření MZČR od 01.07.2020

MZČR od 01.07.2020 ruší mimořádné opatření, kdy byl zakázán pohyb osob bez ochrany dýchacích cest. Aktuálně se můžeme pohybovat bez roušek jak ve venkovních prostorách, tak ve vnitřních prostorách.

⚠️Výjimkou zůstávají všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb (návštěvy, pacienti i zdravotníci) a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení dle nařízení MZČR (čj. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN).

Více informací: http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19_4135_1.html

1. července 2020

 


Porucha na popelářském voze

Z důvodu poruchy na popelářském vozu firmy Ekola došlo ve středu 01.07.2020 k vývozu komunálního odpadu pouze v části obce. Zbytek popelnic na komunální odpad bude vyvezen následující den v ranních nebo dopoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení

1. července 2020

 


Povodňová bdělost

Do středy 30.06.2020 do 12 hodin vydal ČHMÚ výstrahu povodňové pohotovosti ve vysokém stupni. Situaci společně se starostou SHD Lubník sledujeme.

Více fotografií zde

29. června 2020