Aktuality

Vyhlášení nouzového stavu a schválená opatření od 26.11.2021

Vláda ČR schválila vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od půlnoci 26. listopadu na 30 dnů.

Od 26. listopadu 18 hodin se zavádí:

  • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, na diskotékách, v klubech atd. od 22:00 do 04:55.
  • Zákaz provozování vánočních a adventních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů.
  • Zákaz prodeje alkoholu na veřejnosti ve venkovních prostorech.
  • Zákaz konzumace potravin v nákupních centrech, pokud nejde o oddělené prostory restaurací. Je však možné si koupit jídlo s sebou.
  • Maximální počet 1 000 osob na sportovních utkáních, divadelních představeních a hudebních akcích.
  • Maximální počet 100 osob na dalších hromadných akcí typu spolkových akcí, oslav, večírků či plesů. Pohřby budou bez omezení.

Zdroj: FB Pardubického kraje

26. listopadu 2021

 


Očkování bez předchozí rezervace termínu v Pardubickém kraji

V tabulce pod článkem uvádíme termíny očkování v Pardubickém kraji bez předchozí rezervace v období listopad - prosinec 2021.

Nadále zůstává možnost se registrovat prostřenictvím systému https://registrace.mzcr.cz/ nebo se přímo dohodnout s praktickým lékařem. V tomto případě se přes Centrální registrační systém žadatel neregistruje.

Otevřena se také možnost registrace k posilovací dávce očkování. Posilovací dávka se podává jako třetí dávky po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Jansen. Vyuýžít této možnosti je možné 6 měsíců od dokončeného očkování. Osoby, které dovršily 60 let či jim hrozí vysoké riziko nákazy nebo závažný průběh (chroničtí pacienti), mohou využít posilovací dávku již po 5 měsících.

Zdroj: FB Mikroregion Severo-Lanškrounsko, covid.gov.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/


Očkování bez předchozí rezervace termínu v Pardubickém kraji

V tabulce pod článkem uvádíme termíny očkování v Pardubickém kraji bez předchozí rezervace v období listopad - prosinec 2021.

Nadále zůstává možnost se registrovat prostřenictvím systému https://registrace.mzcr.cz/ nebo se přímo dohodnout s praktickým lékařem. V tomto případě se přes Centrální registrační systém žadatel neregistruje.

Otevřena se také možnost registrace k posilovací dávce očkování. Posilovací dávka se podává jako třetí dávky po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Jansen. Vyuýžít této možnosti je možné 6 měsíců od dokončeného očkování. Osoby, které dovršily 60 let či jim hrozí vysoké riziko nákazy nebo závažný průběh (chroničtí pacienti), mohou využít posilovací dávku již po 5 měsících.

Zdroj: FB Mikroregion Severo-Lanškrounsko, covid.gov.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/


Upozornění drobným chovatelům drůbeže na nebezpeční šíření Ptačí chřipky

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností.

Všem chovatelům drůběže s výjimkou běžčů a holubů se zakazuje chovat drůběž pod širým nebem a nařižuje umístit chovné ptáky do budov hospodářství. Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Současně v co nejvyšší možné míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, například nepouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží např. v sousedním chovu.

Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) musí podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak platí povinnost chránit skladované krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Tato povinnost naopak neplatí pro neevidované chovy.

Za nedodržení mimořádného opatření hrozí 2 mil. pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob je pokuta do 100 tisíc korun.

Zdroj: https://www.svscr.cz/ a https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3404434-veterinari-zakazali-kvuli-ptaci-chripce-chov-drubeze-pod-sirym-nebem

Foto: SVCCR

26. listopadu 2021

 


Rozsvícení vánočního stromečku zrušeno

Vážení přátelé,

je nám to moc líto, ale musíme zrušit naši naplánovanou akci. Rozhodli jsme se tak na základě zhoršení epidemiologické situace a současných nařízení.Budeme se na Vás všechny těšit, jakmile to bude možné.

Vánoční strom se poprvé rozsvítí v sobotu 27.11. v 17:00. V přístřešku za obecním úřadem bude postaven stromeček, na který nám můžete mezi 15 - 17:00 pověsit vyrobenou vánoční ozdobu a na oplátku si děti odnesou čokoládový adventní kalendář a dospělí si mohou na cestu k domovu zakoupit něco na zahřátí.

Přejeme Vám hodně zdraví a děkujeme za pochopení.

Eliška Čapková, předsedkyně TJ Sokol Lubník

24. listopadu 2021

 


Čipování sběrných nádob

Vážení spoluobčané,

v letošním roce 2021 byla provedena inventura sběrných nádob (popelnic) na směsný komunální odpad, přičemž bylo zjištěno, že se jich v naší obci užívá cca 150. Na všechny sběrné nádoby občanů na směsný komunální odpad budou v sobotu 23.10.2021 na náklady obce instalovány čipy a inteligentní známky. Prosíme tedy občany, aby nejpozději do 9:00 hod 23.10.2022 umístili svoje sběrné nádoby na veřejně přístupné místo v blízkosti své nemovitosti. Dále prosíme o důslednou kontrolu, že máte na své stávající sběrné nádobě uvedeno číslo popisné na žluté samolepce, kterou každoročně obdržíte při platbě poplatků za komunální odpad. V příštím roce 2022 budou všechny sběrné nádoby na směsný komunální odpad váženy, výsledky budou průběžně vyhodnocovány a na jejich základě budou určena nová pravidla pro stanovení výše poplatku za komunální odpad pro rok 2023 a to dle výše vyprodukovaného směsného komunální odpadu v roce 2022.

Dále budou do konce letošního roku do každé domácnosti dodány 2 kusy nových sběrných nádob – 1 ks 240 l plastové nádoby na plast (se žlutým víkem) a 1 ks 240 l plastové nádoby na papír (s modrým víkem) a následně od nového roku bude zaveden systém svozu separovaného odpadu (papír a plast) dům od domu jako v případě směsného komunálního odpadu. Odpadové nádoby obdržíte zdarma. Četnost svozu těchto nádob je stanovena na jedenkrát za měsíc. Na současném sběrném místě za hospodou zůstanou pouze kontejnery na sklo, textil a jedlé oleje a tuky. Systém svozu dům od domu je moderní systém sběru separovaného odpadu, který by měl přinést snížení docházkové vzdálenosti, eliminovat nepořádek na sběrném místě za hospodou a zejména podpořit motivaci občanů třídit odpad, a tak snižovat množství směsného komunálního odpadu končícího na skládce. O dalším postupu přípravy přechodu na tento systém (dodání odpadových nádob a ukončení současného sběru papíru a plastů na sběrném místě za hospodou) vás budeme ještě včas informovat.

Foto: EKOLA České Libchavy

17. října 2021

 


Odkalování vodovodního potrubí

Teče vám oranžová voda z kohoutku? Zaměstnanci VAKu provádějí odkalování vodovodního potrubí. Situace by se měla během dnešního dne ustálit. Rezavohnědé zabarvení vody mají na svědomí částice oxidů železa. Hydroxidy železa nejsou zdraví škodlivé, ale mohou ovlivnit negativně chuť a vzhled pitné vody.

Foto: ilustrační

13. října 2021

 


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. - 9. října 2021

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08.-09.10.2021 bylo v obci Lubník odevzdáno 185 platných hlasů, volební účast činila 69,03 %. Vyšší byla pouze v roce 1998 (77,83 %) a v roce 1996 (85,07 %).

Nejvíce hlasů v naší obci získalo hnutí ANO 2011 (46 hlasů - 24,86 %), dále pak SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP (42 hlasů - 22,70%), PIRÁTI a STAROSTOVÉ (24 hlasů - 12,97 %) a PŘÍSAHA Roberta Šlachty (16 hlasů - 8,64 %), za kterou z 5. místa na kandidátní listině v Pardubickém kraji kandidoval rodák Lukáš Hoza, 44 let, povoláním automechanik.

Kompletní výsledky naleznete v příloze.

Zdroj: volby.cz

9. října 2021

Přílohy:

 vysledky.pdf (751,6 KB)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

TERMÍN VOLEB

Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021. První den bude volební místnost v budově obecního úřadu čp. 94 otevřena od 14:00 do 22:00 hod., druhý den pak od 08:00 do 14:00 hod.

KDO MŮŽE HLASOVAT?

Každý svéprávný občan České republiky, který alespoň ve druhý den konání voleb dosáhl věku 18 let.

CO SI VZÍT S SEBOU?

K volbám je nutné si vzít s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), příp. voličský průkaz, pokud budete volit v jiné volební místnosti, než tam kde máte trvalé bydliště. Přinést si můžete i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu můžete obdržet i od okrskové komise přímo ve volební místnosti.

JAK SE VOLÍ?

Prokážete se dokladem totožnosti. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném seznamu a vydá vám úřednickou obálku, případně i hlasovací lístky. Odeberete se za plentu. Tam vložíte jeden hlasovací lístek do úřednické obálky. Můžete na něm také zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty, které chcete upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na lístku před ním. Váš hlas bude platný, i když nikoho neoznačíte.

KORONAVIRUS

Pokud jste v karanténě nebo v izolaci kvůli koronaviru, i tak můžete volit.

Hlasovat mohou lidé z auta u volebního stanoviště, takzvané drive-in hlasování. Tato stanoviště budou v každém okresu. Pro okres Ústí nad Orlicí je zřízeno volební stanoviště na parkovišti u Aquaparku - letního koupaliště, ul. V Lukách, Ústí nad Orlicí. Tímto způsobem mohou lidé volit ve středu 6. října od 08:00 do 17:00 hod. Kromě dokladu totožnosti s sebou musí mít i doklad o nařízené karanténě.

Při nařízené karanténě můžete hlasovat i do zvláštní přenosné volební schránky. Musíte ale do 7. října do 20:00 hod. oznámit krajskému úřadu na tel. čísle +420 702 127 641 nebo +420 702 126 717, že žádáte o příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Tímto způsobem můžete volit od pátku 8. října od 08:00 do 22:00 hod do soboty 9. října od 08:00 do 14:00 hod.

6. října 2021

 


Pozvánka: Drakiáda 2021

TJ Sokol Lubník Vás zve na 5. ročník lubnické drakiády, která se bude konat v sobotu 9. října na fotbalovém hřišti od 14 hod. Děti mohou soutěžit o draka letce, povaleče a krasavce. Občerstvení připraveno.

V případě nepřízně počasí se akce přesouvá na neděli 10. října 2021.

29. září 2021

Přílohy:

 pozvanka_-_drakiada_2021.jpg (80,8 KB)