Aktuality

Od 11. května bude v autobusové dopravě obnoven plný provoz

Pardubický kraj dle předchozího příslibu reaguje na uvolnění opatření v oblasti školství, které vejde v platnost v pondělí 11. května. Někteří žáci a studenti se mohou vrátit do lavic a potřebují tak zajistit cestu do škol. Pardubický kraj proto od tohoto data obnovuje plnohodnotný provoz regionální autobusové dopravy.

„Od 25. dubna se začalo v autobusech klasicky odbavovat, byl tedy umožněn nástup prvními dveřmi a cestující si mohli zakoupit jízdné přímo u řidiče. V dalším kroku jsme od 1. května obnovili víkendový provoz autobusové dopravy a v týdnu přešli na prázdninový režim,“ připomněl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „V reakci na postupná uvolnění v oblasti školství musíme zajistit přepravu školáků tak, aby dorazili včas do svých škol a také nazpět domů. S dopravci jsme se tedy dohodli na obnově plného provozu autobusové dopravy, a to od pondělí 11. května. Na cesty se tak vydají autobusy ve stejné míře jako před vypuknutím pandemie.“

Podle hejtmana Martina Netolického tak kraj dostává svému slibu, který dal na počátku koronavirové krize. „Již při prvním omezení veřejné dopravy jsme avizovali, že jakmile to epidemiologická situace a uvolnění opatření vlády dovolí, tak se budeme snažit vracet vše k normálu. Na základě harmonogramu uvolňování a větší poptávky lidí jsme se rozhodli autobusovou dopravu navrátit k plnohodnotnému provozu, i když samozřejmě uvolnění v oblasti školství se týká pouze zlomku studentů, ale i pro ně chceme co nejvíce zjednodušit cestování do škol. Tímto krokem tak budeme mít k pondělí plnohodnotný provoz jak na železnici, tak v rámci autobusové dopravy,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že i nadále platí v těchto hromadných prostředcích zpřísněná hygienická opatření.

Zdroj: www. pardubickykraj.cz

6. května 2020

 


Lubnická hospoda otevřela výdejní okénko

Sympatická hospodská a točené pivo? Ode dneška už i v Lubníku. Okénko bude otevřené denně od 17 do 20 hod. kromě pondělí. Připravte si džbánky a vyražte. 🍻

1. května 2020

 


Obecní knihovna se znovu otevře veřejnosti

Od zítřka, tj. od úterý 28.04.2020 bude znovu otevřena obecní knihovna, a to v pravidelných intervalech každé úterý od 16 do 18 hodin.

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali čtyři základní pravidla:

 1. Vstupujte pouze s rouškou.

 2. Zapůjčené knihy odložte do připravené krabice.

 3. Vydesinfikujte si ruce připravenou desinfekcí.

 4. Udržujte odstupy 2 metry.

Děkuji Vám všem, že jste i nadále vůči sobě ohleduplní a snažíte se dodržovat nařízená hygienická opatření.

27. dubna 2020

 


Informace o koronaviru - aktualizováno k 24.04.2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 Vláda ČR schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Co se mění?

 • Změna pravidel pro pohyb na veřejnosti

Od pátku 24. dubna 2020 se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku či při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny (s výjimkou rodinných příslušníku nebo za účelem výkonu profese) a lidé musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup.

 • Změna harmonogramu otevírání provozoven

Vláda rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci otevřít provozovny s prodejní plochou do 2 500 m2, provoz mohou spustit také posilovny (bez využití sprch) nebo zoologické zahrady. V naší obci se bude moci v úterý 28. dubna otevřít obecní knihovna, v pondělí 11. května letní zahrádka u hospody a od pondělí 25. května vnitřní prostory hospody.

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností (verze 2) zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-a-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich---180969/

 • Nošení roušek

I nadále platí povinnost chránit si po opuštění svého bydliště ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například obyčejný šátek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do věku dvou let, samotné řidiče ve vozidle či členy jedné domácnosti, kteří spolu jedou v jednom vozidle, a osoby s autismem. Dále se nevztahuje na osoby, které provozují individuální sport na venkovních sportovištích, běh nebo jízdu na kole ve volné přírodě, a to za předpokladu dodržení minimálního 2metrového odstupu mezi sebou.

 • Svatby

Svatby a registrovaná partnerství mohou být uzavírána za přítomnosti 10 osob (snoubenci, dva svědci, oddávající, matrikář a nejvýše další čtyři osoby). Snoubenci během obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

 • Bohoslužby

Bohoslužby se ve stejný čas může zúčastnit nejvýše 15 osob. Účastníci dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou (s výjimkami členů domácnosti), jsou si povinni před vstupem do prostoru povinně vydesinfikovat ruce, samozřejmostí je i nošení ochrany dýchacího ústrojí (vyjma přijetí Eucharistie/Večeře páně). V rámci bohoslužby se vynechává pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou a podobné obřady.

 • Účast na spolkové činnosti

Povolena je spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob. Mezi účastníky se dodržují odstupy min. 2 metry a bude k dispozici nádoba s desinfekčním prostředkem na desinfekci rukou.

 • Konzumace nápojů a potravin na veřejnosti

Vláda umožnila konzumaci nápojů na veřejnosti v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci. Platí ale povinnost vzdálit se od výdejního okénka nejméně 10 metrů.


Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob. Jak má vypadat průběh a podmínky konání obřadu naleznete v příloze.

19. dubna 2020

Přílohy:

 pokyn_snatecne_obrady.pdf (535,7 KB)

Vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření

Vládní plán na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-projednala-navrh-postupneho-uvolnovani-mimoradnych-opatreni-180974/


Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 - aktualizováno 28.04.2020

Zápisy do mateřských škol se v první polovině května budou konat bez přítomnosti dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády opatření k organizaci zápisů pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021.

Kdy budou probíhat zápisy?

Zápisy proběhnout v termínu od 2. května do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu a podmínky zápisu stanoví ředitel školy. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády budou mateřské školy organizovat zápisy bez přítomnosti rodičů a dětí.

Jak mám odevzdat přihlášku?

Pokud je to možné, měly by mateřské školy upřednostnit podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Jak je to s potvrzením od lékaře?

Podmínkou přijetí do MŠ je povinnost podrobit se pravidelným očkováním. V současné situaci MŠMT doporučuje nenavštěvovat osobního praktického lékaře, ale doložit tuto povinnost prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované a doložit kopii očkovacího průkazu.

Pro koho je předškolní vzdělávání povinné? Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Od 1. září 2020 mají tedy povinnost předškolního vzdělávání děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti starší, kterým byl povolen odklad školní docházky. Zákonný zástupce dítěte je povinen takové dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání přihlásit, a to obvykle ve spádové mateřské škole zřízené obcí, ve které má dítě trvalý pobyt. Zákonný zástupce dítěte však může zvolit jinou mateřskou školu nebo jiný způsob vzdělávání.

Více informací zde:

MŠ Sázava - http://www.mssazava.cz/index.php/79-aktuality/98-zapis-do-ms

MŠ Tatenice - https://zs.tatenice.cz/dokumenty_vyber.php?zaznam=947

MŠ Žichlínek - http://www.zsamszichlinek.cz/kalendar-akci/?id=382

MŠ Na Výsluní - http://www.msnavyslunila.cz/zapis-deti-do-materske-skoly-2020/2021

MŠ Vančurova - http://www.msvancurova.cz/pdf/2020_zapis.pdf

MŠ Wolkerova - http://mswolkerova.www2.bfp.cz/aktuality_ms/oznameni-o-konani-zapisu-do-ms-a-jeho-organizaci

MŠ Žižkova - http://www.mszizkova.cz/aktuality/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-pro-skolni-rok-20202021


KORONAVIRUS – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 8, AKTUALIZACE 07.04.2020 V 16:00 HOD.

 • Využití venkovních sportovišť

Od úterý 07.04.2020 mohou občané využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních, nebudou muset mít při sportování roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

 • Běh nebo jízda na kole bez roušky

Pokud bude dodržen minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít občané povinnost nosit při běhu nebo na kole roušku.

 • Otevření dalších provozoven

Od úterý 07.04.2020 mohou začít fungovat kompostárny, sběrny surovin a sběrné dvory. Od čtvrtka 09.04.2020 si budou moci občané nakoupit v hobbymarketech, železářství, stavebninách, prodejen jízdních kol a cykloservisů.

Připomínáme, že vláda dříve zmírnila opatření a jsou otevřeny potraviny, lékárny, pošty, prodejny pohonných hmot a paliv, obchody s látkami, galanterie, prodejny krmiv a dalších potřeb pro zvířata, autoservisy, pohřební služby, květinářství, prodejny brýlí, novin a tabákových výrobků, služby prádelen, myčky automobilů, servisy výpočetní a telekomunikační techniky a přístrojů pro domácnost, provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek.

Prodejci budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.

 • Otevření obecního úřadu

Od středy 08.04.2020 bude znovu otevřen obecní úřad. Upozorňujeme občany, že nadále upřednostňujeme platby za odpad a psy bezhotovostním převodem na účet obce.


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 7, AKTUALIZACE 31.03.2020 VE 13:00 HOD.

 • Omezení pohybu prodlouženo do 11. dubna

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Nadále platí, že je možné opouštět své bydliště pouze za účelem odchodu do zaměstnání, k lékaři, do lékárny, na poštu nebo na nezbytný nákup. Dovolené jsou také vycházky do přírody. Připomínáme, že po opuštění svého bydliště jsou občané povinni chránit svá ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například obyčejný šátek. Podle nového nařízení se tato povinnost nevztahuje na děti do věku dvou let a řidičů, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Do odvolání je uzavřen pro veřejnost obecní úřad, obecní knihovna, pohostinství a mateřské centrum. V provozu zůstává obchod s potravinami se změněnou otevírací dobou (do odvolání):

PO 07:00 – 15:00

ÚT 07:00 – 12:00 !!

ST 07:00 – 15:00

ČT 07:00 – 12:00 !!

PÁ 07:00 – 15:00

SO 08:00 – 11:00

Spoluobčanům starších ročníků, lidem se sníženou imunitou nebo občanům umístěných v karanténě, žijící osamoceně a bez možnosti jiné pomoci, nabízíme zprostředkování základních potravinových zásob a léčiv, ve snaze předejít jejich styku s koronavirem. V případě zájmu se spojte se starostou obce, tel. 724 189 791.


Uzavírka silnice II/315 do Zábřehu

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad rozhodl o povolení uzavírky provozu na silnici 315 z důvodu provádění stavby "II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí - Zábřeh - Leština, a o nařízení objížďky:

 • Od 02.04.2020 do 30.06.2020 platí úplná uzavírka silnice II/315 od obce Hoštejn (odbočka na Drozdovskou Pilu) po křižovatku se sil. III/31529 (Růžové údolí).

 • Od 1.7.2020 do 30.9.2020 platí úplná uzavírka silnice II/315 od křižovatky se sil. III/31529 (Růžové údolí) po Zábřeh.

Více informací a objízdné trasy naleznete v příloze.