Aktuality

KORONAVIR - INFORMACE A PŘIJATÁ OPATŘENÍ č. 1

Vláda ČR přijala 15. března 2020 rozhodnutí o celostátní karanténě z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. S účinností od pondělí 16. března 2020 00:00 hod. do úterý 24. března do 06:00 hodin se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Výjimku tvoří cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, nákupy potravin a léků nebo cesty do zdravotnických zařízení. Usnesení v celém znění včetně všech výjimek je zveřejněno na stránkách obce a vyvěšeno na úřední desce.

- Omezení obecního úřadu

Obecní úřad Lubník je od pondělí 16. března uzavřen. Poplatky za odpady a psy splatné do konce března jsou přijímány na účet obce 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vepište jména poplatníků nebo majitele psa. Sazba za poplatek komunálního odpadu je 450 Kč na poplatníka, výše poplatku za psa činí 100 Kč (za jednoho psa), 150 Kč (za druhého a dalšího psa). Známky na popelnice budou občanům předány po otevření úřadu. V ostatních úředních záležitostech se můžete obracet na starostu na tel. čísle 724 189 791.

- Obchod se smíšeným zbožím otevřen

Obchod se smíšeným zbožím je otevřen. Pouze omezí pracovní dobu v úterý a ve středu 17. a 18. března do 12 hodin.

Běžná otevírací doba:

PO 07:00 – 15:00

ÚT 07:00 – 12:00, 14:00 – 15:00

ST 07:00 – 15:00

ČT 07:00 – 12:00, 14:00 – 15:00

PÁ 07:00 – 15:00

SO 08:00 – 11:00

NE ZAVŘENO

Spoluobčanům starších ročníků, lidem se sníženou imunitou nebo občanům umístěných v karanténě, žijící osamoceně a bez možnosti jiné pomoci, nabízíme zprostředkování základních potravinových zásob a léčiv, ve snaze předejít jejich styku s koronavirem. V případě zájmu se spojte se starostou obce, tel. 724 189 791.

- Uzavření ostatních organizací v obci

Nadále zůstává v platnosti nařízení vlády o přerušení činnosti obecní knihovny, mateřského centra a místního pohostinství.

- Mohu s dětmi ven na hřiště?

Omezení volného pobytu se netýká ani pobytu v přírodě nebo v parcích. Lidé by se však neměli shlukovat.

- Co dělat, když mám příznaky nakažení koronavirem?

Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici. V žádném případě nechoďte do nemocnice nebo bez předchozí konzultace ke svému praktickému lékaři.

- Jak se chovat, pokud mám nařízenou domácí karanténu?

Rady a doporučení od Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete na stránkách www.koronavirus.mzcr.cz. Ministerstvo doporučuje zůstat doma, izolovat se od ostatních osob v domácnosti, nosit ústní roušku, krýt si ústa a nos při kašli, mýt si ruce, nezvat si domů návštěvy, držet se od svých domácích mazlíčků, prát prádlo na 60 °C, apod.

- Může mě ochránit bavlněná rouška?

Běžná rouška zdravého jedince nedokáže zcela ochránit před nákazou, ale je jedním ze způsobů, jak zastavit šíření viru. Jednorázových roušek je momentální nedostatek, ale lze použít roušky látkové. Po použití je nutné je vyvařit a vyžehlit. Návod na ušití lze najít na internetu.

Základní telefonní kontakty:

Bezplatná celostátní linka ke koronaviru - 1212

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (07:00 – 19:00 hod) – 602 730 251

Státní zdravotní ústav (v provozu nonstop) – 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Martin P. Totušek (starosta) – 724 189 791

Další informace: https://koronavirus.mzcr.cz/

16. března 2020

Přílohy:

 manual_-_koronavir.pdf (465,5 KB)

Omezení činnosti obecních organizací

Z důvodu vyhlášení stavu nouze Vládou ČR je na 30 dní pozastavena činnost obecní knihovny, mateřského centra a uzavření místního pohostinství.

12. března 2020

 


Od pátku začne v krajské autobusové dopravě platit prázdninový režim (aktualizováno 13.03.)

V souvislosti s šířením koronaviru v České republice a uzavřením základních, středních a vyšších odborných škol začínají některé kraje a dopravní podniky měst a obcí přecházet na prázdninový režim. Stejný systém nyní připravuje primárně v rámci autobusové dopravy také Pardubický kraj.

„Stejně jako některé další kraje a dopravní podniky měst a obcí přistupujeme primárně v autobusové dopravě ke změně jízdních řádů, kdy počínaje pátkem 13. března začne platit prázdninový režim. Je to způsobeno především uzavřením základních, středních a vyšších odborných škol,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že u železniční dopravy v současné době kraj neuvažuje o zavedení omezení provozu. Podle náměstka je důležité, aby byli cestující v této mimořádné době trpěliví. „Dopravci nejpozději do tohoto čtvrtka zašlou změněné jízdní řády do celostátního registru ke schválení. Informace o jízdních řádech budou k dispozici na veřejných portálech v řádech dnů. Jízdní řády budou také zaslány městům a obcím Pardubického kraje,“ doplnil Kortyš.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Nové jízdní řád v odkaze pod článkem.


Informace pro občany - KORONAVIRUS

V souvislosti se současným šířením nákazy novým koronavirem v Evropě vydal Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje informační leták se zásadami základních hygienických pravidel. Dodržování těchto pravidel je užitečné i v období chřipkových epidemií. Jejich dodržování se možná zdá samozřejmé, ale opak je, bohužel, pravdou.

Zástupci Pardubického kraje nás požádali o pomoc s šířením tohoto letáku. Je dobré připomenout hygienické zásady, které by měly být z velké části samozřejmostí.

https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus...


Pro čtenáře obecní knihovny záložky zdarma

V úterý 03.03.2020 bude opět otevřena knihovna. Čtenáři si kromě půjčení knih mohou odnést zdarma krásné záložky, které nám poskytly Megaknihy.cz, a za které děkujeme.

2. března 2020

 


Den otevřených dveří základní škol - aktualizováno

Máte doma budoucího prvňáčka? Tak se jistě těšíte na dubnový zápis do základní školy. Zahájení povinné školní docházky se pro školní rok 2020/2021 vztahuje na děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 (tj. na děti, které před zahájením školního roku dosáhnou šestého roku věku). Přemýšlíte, do které školy máte své dítě nechat zapsat? Prostory základních škol si můžete prohlédnout na dni otevřených dveří:

  • ZŠ a MŠ Žichlínek – 26. února od 08:00 do 16:00 hod.,
  • ZŠ Dobrovského – 5. března, od 15:00 hod.,
  • ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - 5. března, od 15:00 do 17:00 hod.,
  • ZŠ A. Jiráska – 11. března od 08:00 do 16:00 hod.,
  • ZŠ Lanškroun (pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami) – 18. března od 9:00 do 15:00 hod.
  • ZŠ B. Smetany – 20. března od 08:00 do 12:00 hod.

K povinné školní docházce jsou v každé škole přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v jejím spádovém obvodu. Při dodržení kapacity školy mohou být přijaty i děti z nespádových obvodů. Spádovost dětí z Lubníka řeší vyhláška č. 1/2019, která stanovuje, že území obce Lubník je částí společného školského obvodu Základní školy Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí.

Zápis k povinnému základnímu vzdělávání je v lanškrounských školách, Dolního Třešňovce a Žichlínka stanoven na středu 15. dubna, v ZŠ a MŠ Tatenice bude ve středu 1. dubna. Zápisové lístky obdrží děti, kterých se zápis týká ve svých lanškrounských mateřských školách nebo ve školce v Sázavě. Pokud do nich nedochází, je možné si vyzvednout zápisový lístek přímo na škole, kam rodiče chtějí své dítě zapsat.

V příloze naleznete letáky jednotlivých škol.

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 otevírá od září 2020 přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky a kterým byl povolen odklad školní docházky. Bližší informace v letáčku pod článkem.


Pozvánka na svazkový ples

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kterého jsme členem, Vás zve na V. ročník Reprezentačního plesu na téma "Hvězdy našeho mikroregionu", který proběhne v pátek 27. března 2020 od 20:00 hod. na sále v Žichlínku.

Večerem Vás bude provázet moderátor Ondřej Pokorný, k poslechu a k tanci zahraje kapela Tiger swing. Hlavní hvězdou a tváří plesu bude zpěvačka a instrumentalistka Eliška Urbanová, která obsadila 3. místo v TV show The Voice Česko Slovensko 2019.

Vstupné s místenkou: 200 Kč

Předprodej: od 2. března 2020 na úřadech členských obcí a v kanceláři svazku


Uzavření obecní knihovny

V úterý 25.02.2020 bude obecní knihovna uzavřena.

24. února 2020

 


Pozvánka na dětský karneval

TJ Sokol Lubník Vás zve na dětský karneval, který se uskuteční v neděli 1. března 2020 od 15 hodin na sále v Lubníku. Celým odpolednem bude provázet známý DJ Standa, děti se dále mohou těšit na kouzelnické představení. Občerstvení zajištěno.


Nabídka pracovního místa

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme do svého pracovního týmu projektového manažera. Předpokládaný nástup duben - červen 2020. Lhůta pro podání přihlášky do 02.03.2020, 11:00 hod. Více informací v příloze.