Aktuality

SDH Lubník zve na tradiční pálení čarodějnic

SDH Lubník Vás zve na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční v pátek 22. dubna od 17 hodin na místním hřišti. Těšit se můžete na živou hudbu, výborné makrely nebo grilované maso. Slet čarodějnic startuje od 18 hodin od místní hospůdky.

20. dubna 2022

 


"Kbelíková soutěž"

Kbelíková soutěž od 12.4. - 8.5.2022

Opět po roce jsme pro Vás připravili oblíbenou Kbelíkovou soutěž😊. Tentokrát jsme úkoly rozdělili na dva okruhy, a to pro menší děti (3-6 let) – v rámci obce a pro větší děti (7 a více let), který vede do lesa.

Menší děti:

 • Je připraveno 6 stanovišť s úkoly, které jsou rozmístěny po celé obci, viz mapa.
 • Stanoviště můžete projít najednou, nebo postupně, dle možností dítěte.

Seznam stanovišť:

Č.1 Hospodářská zvířata – stanoviště u poldru

Č.2 Počítání – v blízkosti autobusové zastávky na Žichlínek ( za vývěskou pod stromem)

Č.3 Cvrnkání kuliček – antukové hřiště- zde prosíme, abyste se pohybovali pouze kolem soutěže a nechodili zbytečně po hřišti, které je po zimně měkké a mohlo by dojít k jeho poškození.

Č.4 Ryby – hasičská nádrž – horní autobusová zastávka

Č.5 Naše obec – pod Lípou – odbočka ke Karlům mladším

Č.6 Rozcvička – pod přístřeškem za Obecním úřadem v Lubníku

Větší děti:

 • Je připraveno 6 stanovišť s úkoly.

 • Děti se vydají na cestu od značky start (u kravína) a dále se budou řídit podle šipek (nastříkané oranžovým značkovacím sprejem). Tam, kde je umístěn kbelík s úkoly, naleznete značku obálky.

 • Pro kontrolu rodičů přikládáme trasu vyznačenou na mapě

Každé stanoviště poznáte podle bílých, nebo červených kbelíků s logem TJ Sokol Lubník, z.s.. V každém kbelíku naleznete pracovní list, tužku a potřebné rekvizity. Výsledky Vašeho snažení pak do listu zaznamenáte. Až obejdete všechna stanoviště, zalepíte pracovní listy do obálky a odevzdáte na obecním úřadu. Na všechny účastníky čeká odměna. O předání odměn Vás budeme informovat prostřednictvím našeho Facebooku. Prosíme Vás však o ohleduplné zacházení s rekvizitami, které budou nezbytné pro plnění úkolů a o důsledné uzavírání kbelíků tak, aby pracovní listy mohly sloužit i dalším dětem po celou dobu trvání hry.

Eliška Čapková, předsedkyně TJ Sokol Lubník


KOTLÍKOVÉ DOTACE SE VRACÍ

Od 1. září 2022 vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy a kotlů bez emisní třídy. Občané budou mít v následujících týdnech a měsících POSLEDNÍ možnost získat na výměnu těchto starých kotlů dotaci. Pardubický kraj připravuje výzvu pro žadatele z domácností s nižšími příjmy na předkládání žádostí o dotaci na výměnu výše uvedených kotlů za nový ekologický zdroj tepla.

Vyhlášení výzvy je naplánováno na květen 2022 a příjem žádostí bude zahájen v červnu 2022. Ukončení příjmu žádostí bude 31. srpna 2022.

Více informací v příloze.


Ukončení omezení autobusové dopravy k 20.03.2022

V předcházejících zprávách jsme Vás informovali o omezeních v oblasti veřejné linkové osobní (autobusové) dopravy, které se týkaly dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022.

Na základě včerejšího jednání Pardubického kraje s dopravcem ČDAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že tato omezení budou ukončena k 20. 3. 2022 a od 21.3. 2022 bude zahájen plný provoz.

Pokud by z mimořádných důvodů mělo dojít k výpadkům autobusových linek, tyto informace naleznete na stránkách www.oredo.cz

16. března 2022

 


Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: +420 950 180 070.

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

- Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

- Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

- Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může Úřad práce ČR poskytnout pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

U dávky mimořádné okamžité pomoci spojené s energokrizí jsou nastaveny specifické podmínky pro její získání. V tomto případě je podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli energií, a od DPI (dodavatelů poslední instance) obdržel vyúčtování uhrazených záloh. Toto vyúčtování následně předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí o MOP – vyúčtování DPI. Žádost je možné podat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa, kde klient skutečně žije.

Doporučený postup a další informace

 1. Neprodleně požádejte o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z režimu DPI do standardního režimu a požádejte DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Jak na to, se dozvíte např. na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Najdete zde nejčastější otázky a odpovědi.

 2. Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nejste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou částku, předneste novému dodavateli své možnosti.

 3. Pokud už máte stanovené měsíční zálohy a ty převyšují vaše finanční možnosti, plaťte, co Vám váš rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vyúčtovaného nedoplatku.

 4. MOP není možné poskytnout na úhradu záloh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR může přiznat na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. Tato speciální dávka je časově omezená. Je možné o ni žádat jen po předložení vyúčtování od DPI.

 5. O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, pokud nebudete mít objektivně dostatek prostředků na pokrytí nákladů spojených s případným výdajem a vaše příjmové, sociální a majetkové poměry Vám neumožní tuto situaci překonat vlastními silami.

 6. O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, když Vám po zaplacení stanovených záloh chybí peníze na zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Každou žádost tak úřad posuzuje s ohledem na individuální situaci.

 7. Podívejte se, jak o MOP žádat a co je třeba doložit na odkaze: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pom-1

 8. Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 9. Další možností je požádat o opakované dávky ze systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí).

Zdroj: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1

9. března 2022

Přílohy:

 letak_-_urad_prace.jpg (232,4 KB)

Občanská poradna Charity Zábřeh nabízí bezplatné poradenství pro občany Ukrajiny

OBČANSKÁ PORADNA Charity Zábřeh nabízí BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ pro osoby přicházející z UKRAJINY v důsledku válečného konfliktu. Podpora je směřována nejen na pomoc s podáním žádosti o vízum, při hledání vhodného bydlení, zaměstnání, ale i na poskytnutí materiální pomoci aj.

Více informací v letáčku v příloze.


Změna jízdních řádů autobusů

V neděli 6. března 2022 vstoupila platnost celostátní změna jízdních řádů autobusové dopravy.

V této souvislosti Pardubický kraj provedl přejmenování některých zastávek na území Pardubického kraje. Snahou dopravního úřadu Pardubického kraje je, aby tyto zastávky byly jak z hlediska pravopisného (např. odstranění zkratek), katastrálního a místního (např. zrušení továren, JZD apod.) do budoucna správné. V Lubníku došlo k přejmenování zastávky Lubník, koupaliště na Lubník, nádrž a dále Lubník, rozc. Žichlínek na Lubník, odb. Žichlínek. Nově došlo ke zprovoznění zastávky pod čp. 5 ve směru od Tatenic do Lanškrouna.


Omezení v autobusové dopravě potrvá do března

Z důvodů trvající nemocnosti řidičů dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., je prodlouženo omezení ve veřejné linkové osobní dopravě u linek, které zajišťuje zmíněný dopravce, a to do 31. 3. 2022.

Původní předpoklad byl, že tato omezení budou platit do konce února. Dopravce sdělil, že s ohledem na stávající stav nemocných, není schopen zajistit plnohodnotný provoz. Dne 1. 3. 2022 bude mít Pardubický kraj s dopravcem další jednání, kde by mělo být jisté, od kdy bude schopen zajistit plný provoz. S ohledem na současný stav na Ukrajině se předpokládá, že stavy řidičů se ještě zmenší.

I přes tato omezení může docházet ještě k dalším výpadkům autobusových linek. Sledujte prosím stránky www.oredo.cz, kde naleznete aktuální informace o neodjížděných spojích.

Upravené jízdní řády naleznete také např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Ing. Leoš Beran

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Pardubický kraj

28. února 2022

 


Obec Lubník se zapojuje do sbírky pro Ukrajinu

Obec Lubník se zapojuje do materiální sbírky pro Ukrajinu organizovanou Pardubickým krajem a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

Pardubický kraj v současné době zřizuje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a také Krajský sklad humanitární pomoci, do kterého bude svážen materiál, a ze kterého budou následně vypravovány přepravy na překladiště zřízené na hranicích s Ukrajinou.

Příjem materiálních darů proběhne na obecním úřadu v těchto dnech:

 • středa 2. března 08:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hod.,

 • čtvrtek 3. března 08:00 - 15:00 hod.,

 • sobota 5. března 09:00 - 12:00 hod.

Doporučené materiální dary:

 • volně prodejná léčiva,

 • obvazový a fixační materiál,

 • spací pytle,

 • sportovní potřeby pro nouzové přenocování,

 • teplé zimní oblečení a přikrývky,

 • hygienické potřeby,

 • trvanlivé potraviny a konzervy.

Foto: www.tyden.cz

28. února 2022

 


Zaměstnanci finančního úřadu přijedou do Lanškrouna

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí obnoví dny pro veřejnost v Lanškrouně. Ve dnech 7. března a 14. března 2022 vždy od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin budou jeho pracovníci pomáhat občanům s vyplněním a přijímáním daňových přiznání a poskytovat informace s tím spojené. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se na Městském úřadě v Lanškrouně čp. 8 (stará pošta) budou přebírat v kanceláři č. 14 (malá zasedací místnost v přízemí).

Způsob podání daňového přiznání:

 • Osobně

 • Poštou

 • Elektronicky na webu www.mojedane.cz (přihlášení např. formou bankovní identity, datovou schránkou nebo občanským průkazem s čipem)

Formuláře:

 • Standardní čtyřstránkový daňový formulář

 • Zjednodušený dvoustránkový daňový formulář (můžou využít pouze daňoví poplatníci s příjmy ze závislé činnosti)

Oba druhy formulářů lze stáhnout z webu Finanční správy nebo na portálu MOJE daně. Tištěné formuláře budou k dispozici v přízemí budovy radnice do vyčerpání zásob od úterý 11. 1. 2022.

Termín podání daňového přiznání:

Základní termín pro vyplnění a odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 je do 1. 4. 2022, tedy do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Daňoví poplatníci, kteří budou daňové přiznání podávat elektronicky, mají lhůtu ze zákona prodlouženou o jeden měsíc, tedy do 2. 5. 2022.

Zdroj: www.lanskroun.eu

23. února 2022