Aktuality


Výlet Šiklův mlýn

VÝLET SE SOKOLEM

Tentokrát do westernového městečka Šikland ve Zvoly nad Pernštejnem (www.sikland.cz). 3.9.2023, v 9.00 hod od Obecního úřadu Lubník Předpokládaný návrat kolem 17.00 hod. Doprava hrazena TJ Sokol Lubník Rezervace míst na tel. +420 728 643 383, nebo na FB Jakub Karel do 30.8.2023. Kapacita omezana počtem míst v autobusu. Přednost mají občané Lubníka, členové TJ Sokol Lubník.

17. srpna 2023

 


Čerpání dovolené

Ve středu 2.8.2023 budou úřední hodiny zrušeny z důvodu čerpání dovolené.

31. července 2023

 


Nový chodník k horní zastávce v Lubníku

Realizace dlouho očekávané investiční akce se přiblížila! Předmětem díla je vybudování nového chodníku v délce 275m podél silnice, který bude začínat u horní zastávky a naváže na chodník, který končí pod čp. 89.

Jedná se o nebezpečný úsek komunikace. Od celé akce si slibujeme výrazné zvýšení bezpečnosti pro chodce. Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na první polovinu září s dobou dokončení k 30.11.2023. Cena díla byla vysoutěžena za 2 241 286,34 Kč. Zakázku vyhrála firma s nejnižší nabídnutou cenou, a to: SAPA – LPJ, spol. s.r.o.. Na finanční zajištění celé akce budeme žádat o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). V současné době máme posouzen projektový záměr Místní akční skupinou Lanškrounsko, z.s., která deklaruje, že záměr je v souladu se se strategií místního rozvoje a s opatřením IROP v rámci programového rámce Doprava – bezpečnost pro pěší, což je nezbytnou součástí žádosti o podporu.

V souvislostí s realizací akce prosím dbejte v daném úseku zvýšené opatrnosti. Stavba s sebou přinese zvýšená rizika jak pro pěší, tak pro silniční dopravu. Dbejte proto instrukcí pracovníků stavby a respektujte dopravní značení. Jedná se o nepřehledný úsek komunikace a hrozí zde zvýšené riziko nehody.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a společně se těšíme na výsledek, který vzhledem k potřebnosti, jistě ocení všichni občané, nevíce však Ti z horní části obce.

18. července 2023

 


RODIČE DĚTÍ 0-6 LET - nezapomeňte vyplnit dotazník, DĚKUJEME

Vznik dětské skupiny v Lubníku

Obec Lubník uvažuje o vzniku dětské skupiny. Důvodem k tomu je příchod mladých rodin do obce, nedostatek míst v okolních školkách, nástup silných ročníků do předškolního vzdělávání, a hlavně chybějící smlouva s jinou obcí o stanovení společného školského obvodu týkající se předškolního vzdělávání.

Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR a rozšiřují tak spektrum těchto služeb. Poskytují pravidelnou péči o děti do zahájení povinné školní docházky. Do dětské skupiny je možno umístit i dítě mladší 3 let. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Chceme poprosit rodiče dětí ve věku 0 – 6 let o vyplnění krátkého dotazníku, který nám poskytne důležitou část informací potřebných pro rozhodování v otázce zajištění předškolního vzdělávání obcí Lubník. Dotazník můžete vyplnit pod následujícím odkazem: https://forms.gle/sq55YZucnuNWhet96

Více informací o dětské skupině se dozvíte v červnovém čísle Obecního zpravodaje.

Děkujeme za spolupráci

12. července 2023

 Návštěva projektanta DČOV

Vážení spoluobčané,

v jarních měsících byl v naší obci představen projekt domovních čistíren odpadních vod. V tuto chvíli byl vybrán projektant Mgr. Milan Ježek, který zpracuje studii projektu, jejíž součástí je prohlídka všech zapojených nemovitostí, která proběhne

V SOBOTU 15. ČERVENCE A V NĚDĚLI 16. ČERVENCE.

Uvědomujeme si, že je období prázdnin a dovolených, a proto se uskuteční prohlídky ještě v jednom náhradním termínu. Nicméně, vás prosíme, abyste v maximální možné míře využili tento hlavní termín.

Co budeme od Vás při návštěvě potřebovat:

  • V jaké hloubce a kde je kanalizační potrubí u Vašeho domu? V případě, že neznáte hloubku uložení kanalizace u Vašeho RD , bude v projektové dokumentaci uvedena orientační hloubka, která bude při realizaci ověřena kopanou sondou.

  • Kde budete chtít umístit DČOV.

  • Informace, zda jsou v okolí do 50 m od projektované DČOV nějaké studny.

  • Informace o umístění, hloubce studny a hladině vody (měřeno od terénu).

  • Následně bodu zaměřeny i veškeré sítě u RD (voda, plyn atd.) - zde stačí když nám řeknete v jakém místě se jednotlivé sítě napojuji do Vašeho RD.

Po dokončení všech výše uvedených úkonů podepíše zájemce protokol.

Děkujeme za spolupráci.

10. července 2023

 


Výběrové řízení - referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví – agenda sociální práce, opatrovnictví

Tajemnice Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení, podle § 7 odst. 1 zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na níže uvedenou pracovní pozici:

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE: Referent/ka odboru sociální věcí a zdravotnictví

DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU: Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Lanškroun


Podcastová série "Zaostřeno na"

dovolujeme si Vás informovat, že Pardubický kraj spustil svoji vlastní podcastovou sérii nazvanou Zaostřeno na. V ní se mohou posluchači těšit na zajímavé rozhovory nejen o dění přímo v regionu a o činnosti krajské samosprávy.

Všechny díly jsou dostupné na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/podcast http://www.pardubickykraj.cz/podcast

nebo na podcastové platformě Spotify.

3. července 2023

 


Jízdy parních vlaků Pardubickým krajem

Také v letošním roce si Pardubický kraj ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií připravil pro fanoušky železniční nostalgie pravidelné sobotní jízdy parních vlaků. První jízda se uskuteční již v sobotu 1. července, kdy se vlak vypraví na cestu z Dolní Lipky přes Českou Třebovou, Moravskou Třebovou až do Chornic. Jízdy se budou konat pravidelně každou sobotu až do 2. září.

Všechny dostupné informace budou průběžně aktualizovány na internetových stránkách vlaky.pardubickykraj.cz

3. července 2023