Aktuality

Uzavření knihovny

Oznamujeme, že z důvodu nemoci bude knihovna v úterý 23. února uzavřena.

Děkujeme za pochopení

22. února 2021

 


Zrušení omezení úředních hodin

Potřebujete komunikovat s úřady? Od 15. února nejsou úřední hodiny omezeny. Preferujte však písemný, elektronický a telefonický kontakt přes osobní návštěvou. Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Například Městský úřad Lanškroun vyzývá občany k využívání rezervačního systému. Výhodou je, že se vyhnou frontám. Rezervační systém naleznete pod tímto odkazem: https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=148

Úřední hodiny Městský úřad Lanškroun

Pondělí: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 (po dohodě)

Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Čtvrtek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 (po dohodě)

Pátek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 (po dohodě)

Úřední hodiny Obecní úřad Lubník

Pondělí: 16:00 - 18:00

Středa: 08:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00

22. února 2021

 


Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.

Více informací v přiloženém letáku.


Prodloužení nouzového stavu do 28. února 2021

Vláda prodloužila na žádost hejtmanů nouzový stav. Trvat má do 28. února.

Co se nemění?

Trvá zákaz vycházení mezi 21:00 - 05:00 a uzavření maloobchodu a služeb. Zůstávají zavřené restaurace, skiareály či fitness centra. Vládní opatření týkajících se dalších aktivit pro volný čas nebo kulturu dále platí.

Co se změní?

Na žádost hejtmanů má provoz úřadů fungovat podle běžných úředních hodin. Otevřou se výdejová okénka knihoven. Ubytovací služby budou umožněny i pro ty, kteří cestují za zdravotním účelem. Platí to i pro nezbytný doprovod. Ve školách se budou moci vykonávat komisionální zkoušky.

Co se chystá?

Od 1. března by se měly začít do škol vracet děti. Vláda by měla navrhnout pravidla pro uvolňování v obchodech a službách. Hejtmani dále žádají úpravy týkající se zákazu nočního vycházení. Svévolné vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR za podpory hejtmanů vzbudilo diskuzi o tom, zda tento krok nebyl v rozporu s Ústavou. Připomínáme, že Poslanecká sněmovna ve čtvrtek prodloužení nouzového stavu odmítla.

15. února 2021

 


Hlášení místního rozhlasu

Připomínáme, že zítra (úterý 02.02.2021) proběhne svoz odpadu plastů dle změněného svozového plánu.Očkování v Pardubickém kraji

Dnes (18.01) Pardubický kraj zkušebně zahájí provoz velkokapacitního vakcinačního centra v Sále Jana Kašpara v Pardubicích. Jeho provozní doba bude zpočátku 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a v následném ostrém provozu od 1. února pak 12 hodin denně 7 dnů v týdnu. Personál bude zajištěn zčásti z Nemocnice Pardubického kraje. https://www.facebook.com/photo?fbid=10158456327379219&set=pcb.10158456327719219

Zároveň se spouští očkovací linka Pardubického kraje na tel. čísle 466 026 466. Linka je v provozu v PO a ST 8 - 17 hod., ÚT, ČT a PÁ 8 - 14 hod. Linka pomůže občanům kraje s registrací očkování.

Od 1. února bude zahájen provoz očkovacích center II. typu v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Budou otevřena 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve fázi IA dle státní strategie očkování budou očkováni profesní zdravotničtí pracovníci a klienti domovů pro seniory. V této fázi budou očkováni také občané nad 80 let věku z řad veřejnosti.

Pravděpodobně 1. 3. (ve spolupráci se starosty měst) budou otevřeny dle potřeby další vakcinační centra vybudovaná ve městech s rozšířenou působností pro fázi IB. Město Lanškroun nabídlo prostory společenského sálu L´ART https://lanskrounsko.cz/cz/9715-ockovani-v-lartu.

S prosbou o spolupráci ve vakcinačních centrech kraj oslovil všeobecné praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a stomatology, i jejich zdravotní sestry, aby v očkovacích centrech vypomáhali. Cílem kraje je proočkování co největšího počtu obyvatelstva v co nejkratším čase, a to v závislosti na dodávkách vakcín ze strany státu. Provoz očkovacích centrech mohou být nepravidelnou dávkou vakcín do kraje narušeny.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/ockovani

18. ledna 2021

 


Spustění Centrálního registračního systému pro očkování

Zítra (v pátek 15.01.2021) bude v 08:00 hod. na stránce crs.uzis.cz spuštěna rezervace termínů očkování pro seniory nad 80 let. Rezervace bude možná i přes telefonní linku 1221. S registrací může pomoci i starosta obce Lubník po předchozí dohodě se na mob. 724 189 791.

Průběh on-line registrace:

  1. Zadání telefonního čísla. Obratem přijde potvrzovací PIN.

  2. Po jeho zadání vyplníte jméno a příjmení seniora, číslo pojištěnce, pojišťovnu, vyberete místo očkování.

  3. Poté obdržíte další PIN, který je určen již pro vstup do rezervace konkrétního termínu. Ostatní veřejnost se bude moci přihlásit od 1. února. Očkování je dobrovolné a je plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Zdroj: covid.gov.cz, crs.uzis.cz

14. ledna 2021

 


Změny ve svozovém plánu na rok 2021

Firma EKOLA České Libchavy s.r.o. - Marius Pedersen a.s. informuje o změně ve svozovém plánu. Nově bude docházet k vývozu plastu v ÚTERÝ místo pátku. Nový svozový plán bude doručen občanům do schránek v průběhu ledna.

6. ledna 2021

Přílohy:

 svozovy_plan_2021.pdf (140,5 KB)

Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2021. Výše poplatku na rok 2021 činí:

  • 100 Kč za jednoho psa,

  • 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa. Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2021 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky se pro rok 2021 zvyšuje sazba za poplatek komunálního odpadu, a to 550 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.03.2021. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

Výpočet sazby poplatku za odpad pro rok 2021:

Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:

a. První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.

b. Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2019 (tedy účetně uzavřeného předcházejícího kalendářního roku), které byly ve výši 124.464 Kč děleno 336 (324 osob s pobytem na území obce + 12 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 370 Kč. Z této částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 300 Kč. Rozdíl částky doplácí obec.

Bilance nákladů a výnosu za rok 2019 je uvedena v příloze.