Aktuality

Návrh rozpočtu na rok 2020

Dne 27. listopadu 2019 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2020.

Návrh rozpočtu bude projednáván na jednání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně k rukám starosty do 13. prosince 2019, nebo ústně při jeho projednávání na jednání zastupitelstva obce.

27. listopadu 2019

 


Desatero cestování na krajské železnici od 15. prosince 2019

Krajský úřad Pardubického kraje zpracoval informační materiál pro občany k cestování na železnici v Pardubickém kraji v souvislosti se změnou jízdního řádu od 15. prosince 2019. Informační materiál přiložen v příloze.


Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu

TJ Sokol Lubník Vás zve na tradiční vánoční dílničky, které se uskuteční v sobotu 30.11.2019 od 15 hod. na sále. Program bude zakončen rozsvícením vánočního stromu.

22. listopadu 2019

 


Díky za svobodu!

Sedmnáctého listopadu se v 17 hodin a 11 minut rozezní zvon v kostele sv. Petra a Pavla v Lubníku jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. Obec Lubník se tak připojuje k projektu #NEZAPOMEŇME. Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a abychom o ni nepřišli.

www.pametnaroda.cz

www.nezapomenme.cz

Foto: M. P. Totušek

17. listopadu 2019

 


Mimořádná odstávka systému Czech POINT

Ministerstvo vnitra plánuje mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT od 25. října 2019 od 20:00 hod do 29. října 2019 do 06:00 hod. Po tuto dobu nebude umožněno na žádaném z kontaktních míst požádat např. o výpis z rejstříku trestů nebo výpis bodového hodnocení řidiče.

15. října 2019

 


Doplnění vyjádření k uzavírce sil. II/368 Krasíkov - průtah od 23.09. do 10.11.2019

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství doplnil vyjádření k uzavírce sil. II/368 Krasíkov - průtah, které je platné od 23.09.2019 do 10.11.2019.

Uzavírka ovlivní linku 700870 Lanškroun - Tatenice - Třebařov - Moravská Třebová. Mimo spoje č. 16, 4 a 18 směrem od Moravské Třebové a č. 3, 5, 7 a 13 směrem od Lanškrouna pojedou veškeré linky po objízdné trase.

Spoji č. 4, který zastavuje u obecního úřadu v 6:10 hod. a spoji č. 18, který na zastávce zastavuje v 13:21 hod. bude umožněn průjezd skrze stavbu, zpoždění by tudíž mělo být minimální.

Více informací v příloze. Jízdní řád linky 7002870 lze vyhledat na webové stránce portal.idos.cz, čísla spojů jsou uvedeny v záhlaví tabulky.


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ Distribuce vydalo upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, a to do 15. listopadu 2019. Více informací v přiloženém letáku.


Pozvánka na drakiádu

TJ Sokol Lubník Vás zve na 3. ročník drakiády, která se bude konat v sobotu 5. října 2019 od 14 hod. na hřišti. V případě špatného počasí se akce přesouvá na následující sobotu. Součástí programu bude soutěž o draka krasavce, letce a povaleče. Speciální odměna pro draky vlastní výroby. Pro děti budou připraveny teplé vafle, pro dospělé něco na zahřátí.


Autobusové spoje (aktualizováno 13.09.2019)

Vzhledem k pokračující modernizaci silnice č. II/368 – Krasíkov – budou stále jezdit v období od 1.9.2019 do 22.9.2019 všechny původní spoje autobusové dopravy s předpokládaným zpožděním příjezdu k autobusové zastávce asi o 30 minut.

Od 16. září měly být puštěny přes stavbu preferenční spoje, avšak dle sdělení pana Beránka, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a. s., nebyla firma schopna zhoršenými klimatickými podmínkami provést pokládku zhutněných asfaltových vrstev tak, aby zajistili průjezd autobusů od 16.09. Termín se posouvá na 23.09.

13. září 2019

 


Autobusové spoje od 1. září 2019

Dle sdělení pana Stryjy z Odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje, pokračují stavební práce na modernizaci silnice č. II/368 - Krasíkov. Spoje autobusové dopravy ze směru od Moravské Třebové budou jezdit dle jízdního řádu platného před prázdninami s předpokládaným zpožděním asi 30 minut.

Vzhledem na výše uvedené doporučujeme využít pro školáky ranní spoj z Cotkytle, který jede v 07:21 hod. ze zastávky "Lubník, rozcestí Žichlínek".

2. září 2019