Aktuality

Obecní úřad a obchod ve svátek uzavřen

Z důvodu státního svátku ve středu 28. října 2020 bude Obecní úřad Lubník uzavřen. Dále je také uzavřen obchod se smíšeným zbožím.

Děkujeme za pochopení

27. října 2020

 


Změny ve vlakové a autobusové dopravě na území Pardubického kraje

VLAKOVÁ DOPRAVA

Od pondělí 19. října jsou zrušeny některé spoje na železniční trati 019 Česká Třebová - Lanškroun. Kvůli přechodu na práci z domova a distanční výuku nejsou vlaky studenty a pracujícími tolik využívány. Z toho důvodu se České dráhy a Pardubický kraj dohodli na tom, že do odvolání některé spoje zruší. Přehled omezení vlakových spojů v Pardubickém kraji naleznete v příloze pod článkem.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Od pondělí 26. října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě na území Pardubického kraje zahájen letní provoz. Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení opatření vlády, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020, ukončení provozu se předpokládá také k termínu opětovného nástupu žáků do škol.

Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS (prozatím jsou tam vidět jenom aktuální spoje).


Jak se vládní opatření dotkne organizací v obci Lubník?

Vážení občané,

v souvislosti s dnešním opatřením Vlády České republiky jsme na stránkách obce aktualizovali přehled toho co platí a platit bude od zítřejšího dne. Odkaz zde.

→ Hospoda - přerušila svůj provoz do 3. listopadu, výdejové okénko není otevřeno.

→ Obchod se smíšeným zbožím - neomezuje provoz. Otevírací doba PO, ST, PÁ od 7 do 15 hod., ÚT a ČT od 7 do 12 hod., SO od 8 do 11 hod.

→ Knihovna - 27. října a 3. listopadu uzavřena.

→ Mateřské centrum - do 3. listopadu uzavřeno.

→ Obecní úřad - stávající úřední hodiny v PO a ST od 16 do 18 hodin, upřednostňujeme písemný či telefonický kontakt.

21. října 2020

 


Revize, kontrola a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu dne 24.10.2020.

Ceník:

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

Malá Morávka 287, 793 36

IČO: 04346971

Placená inzerce

19. října 2020

Přílohy:

 letak-2.pdf (350,4 KB)

Aktuální vládní opatření (aktualizováno 27.10.2020)

Aktualizováno 14.10.2020 v 10:05 hod.: Bylo přidáno opatření MZČR o rouškách na veřejných zastávkách. Přílohy byly doplněny o tiskovou zprávu MPSV o ošetřovném.

Aktualizováno 21.10.2020 v 09:54 hod.: Byla přidána informace o omezení zdravotní péče v Nemocnici Pardubického kraje, a. s. a povinnost nošení roušek venku na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 19.10.2020.

Aktualizováno 21.10.2020 v 18:27 hod.: Byla přidána informace o zákazu volného pohybu osob a tzv. "lockdown", dále upraveny jednotlivé oblasti na základě usnesení ze dne 21.10.

Aktualizováno 27.10.2020 v 11:30 hod.: Byla přidána informace o omezení volného pohybu osob, omezení maloobchodního prodeje a farmářských trhů.

 • Zákaz volného pohybu osob

Do 3. listopadu se zakazuje volný pohyb na veřejnosti od 21:00 hod. do 04:59 hod. Povolené jsou například cesty do zaměstnání či k lékaři nebo k venčení psů do 500 metrů od místa bydliště. Výjimku mají osoby zajišťující bezpečnost a vnitřní pořádek, osoby zajišťující veřejnou hromadnou dopravu nebo osoby rozvážkové služby a zásobování.

Během dne je omezen volný pohyb s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou nebo k obstarávání základních životních potřeb jako např. nákup potravin, cest k lékaři, cest do za účelem pobytu v přírodě nebo cest do vlastních rekreačních objektů a pobytů v nich. Účast na svatbách a pohřbech je možná v počtu ne vyšším jak 10 osob.

Nařizuje se omezit pohyb na veřejné přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

 • Zdravotnická zařízení

Jsou zakázány návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče. V Nemocnici Pardubického kraje, a. s.(Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Litomyšl, Svitavy) toto opatření není novinkou, platí již od 11. září 2020. Výjimky: přítomnost třetí osoby u porodu, návštěvy nezletilých pacientů, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností, návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Od 19. října přistoupila Nemocnice Pardubického kraje, a. s. k zastavení veškeré neakutní plánované péče, a to do odvolání. Pacienti jsou nemocnicemi postupně kontaktováni.

 • Školství

MATEŘSKÉ ŠKOLY – nic se nemění, zůstávají v provozu dle dosavadního režimu.

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – od 14. října do 1. listopadu nařízena distanční výuka. Žáci mají nárok na dotovaný oběd. ŠJ Madoret umožňuje odběr obědů za dotovanou cenu v rámci školního stravování, a to na základě časového harmonogramu dle stránek www.madoret.eu.

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – od 14. října do 1. listopadu nařízena distanční výuka. Žáci mají nárok na dotovaný oběd. ŠJ Madoret umožňuje odběr obědů za dotovanou cenu v rámci školního stravování, a to na základě časového harmonogramu dle stránek www.madoret.eu.

ŠKOLNÍ DRUŽINY – zákaz osobní přítomnosti žáků od 14. října do 1. listopadu.

GYMNÁZIA – všechny ročníky přecházejí na distanční výuku do 1. listopadu. Studenti mají nárok na dotovaný oběd. ŠJ Madoret umožňuje odběr obědů za dotovanou cenu v rámci školního stravování, a to na základě časového harmonogramu dle stránek www.madoret.eu.

STŘEDNÍ ŠKOLY, VOŠ, KONZERVATOŘE – od 14. října do 1. listopadu nařízena distanční výuka, nově se vztahuje i na odborné výcviky a praxi.

VYSOKÉ ŠKOLY – do 1. listopadu platí distanční výuka (tzv. samostudium), osobní přítomnost zakázána. Nevztahuje se na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách, základních a středních školách. Univerzita Pardubice zavedla on-line výuku již od středy 23. září na všech svých fakultách. Zakázán je pobyt studentů na kolejích s výjimkou např. praxe. Ministr školství však 13.10. po účinnosti nařízení oznámil, že studenti nemusí opouštět vysokoškolské koleje, pokud to není možné či musí zůstat v karanténě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY – zákaz osobní přítomnosti žáků na výuce od 14. října do 1. listopadu, neplatí dříve povolená individuální výuka.

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU, ŠKOLNÍ KLUBY – zákaz osobní přítomnosti žáků na tomto zájmovém vzdělávání, platí do 1. listopadu.

DNY VOLNA – MŠMT vyhlašuje na dny 26. a 27. října dny volna (neplatí pro MŠ), ve středu 28. října je státní svátek, ve dnech 29. a 30. října jsou vyhlášeny podzimní prázdniny (platí pro ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoře).

 • Ošetřovné

Kvůli uzavírání škol přijala vláda 08.10.2020 návrh zákona o poskytování ošetřovaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Pokud tento návrh projde schvalovacím procesem (PS, Senát ČR, prezident), budou změny následující:

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

a) o dítě mladší 10 let,

b) o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

c) o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

d) o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba bude po celou dobu trvání mimořádného opatření. Výše ošetřovaného bude činit 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení od školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

 • Sport

Do 3. listopadu platí zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, bowlingy, tréninková zařízení), posiloven, fitness center.

 • Restaurace, hospody, bary, kluby, hotely

Restaurace, hospody, bary a kluby musí dočasně do 3. listopadu přerušit svůj provoz. Dovolený je pouze výdej jídla a pití přes výdejní okénko, a to v čase 06:00 – 20:00 hod. (kromě alkoholu, který je na veřejnosti zakázán).

Od 22. října jsou uzavřena ubytovací zařízení k rekreačním aktivitám, ale otevřeny k ekonomickým aspektům, jako jsou služební cesty. Poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to v čase mezi 06:00 – 20:00 hod.

 • Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

Od 14. října do 3. listopadu je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Dle ministra zdravotnictví má toto opatření vést k tomu, aby se lidé před podniky nesdružovali.

 • Bohoslužby

Bohoslužeb se mohlo zúčastnit 100 osob, od 12. října byla účast omezena na počet 10 osob, od středy 14. října na 6 osob. Nyní se na ně vztahuje zákaz volného pohybu.

 • Kultura a volný čas

Do 3. listopadu jsou zakázány koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě a jiné podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz kasin a heren, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií a výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Zakázán je zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorách staveb (s výjimkou bydliště a mateřských škol).

 • Nákupní centra

S platností od 9. října platí vstup a pobyt nejvýše ve skupině po 2 osobách. Toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletitou osobu ze společné domácnosti. Místa určená k odpočinku jsou omezena tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob. Není poskytována možnost bezdrátového připojení na Internet pro veřejnost.

Od 22. října budou ve velkých nákupních centrech otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a několik dalších provozoven upřesněních v Usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020. Restaurační zařízení v obchodních centrech budou uzavřena s možností nákupu jídla s sebou ve výdejových okénkách.

 • Právo shromažďování

Do 3. listopadu se omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že se shromáždění může zúčastnit max. 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest.

 • Úřady

Od 22. října do 3. listopadu 2020 Vláda ČR uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům omezit práci a státní služby, upřednostnit osobní kontakt zaměstnanců s adresáty veřejné správy např. upřednostněním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním. Dále uložila těmto orgánům omezit rozsah úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin.

Úřední hodiny:

Obecní úřad Lubník – stávající úřední hodiny PO, ST od 16 do 18 hodin,

Městský úřad v Lanškroun – PO 8 – 13 hodin, ST 12 – 17 hodin (podatelna zůstává veřejnosti otevřena ve standartních hodinách).

Více informací v Usnesení Vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020.

 • Svatby

Od 28. října začal platit limit max. 10 účastníků.

 • Pohřby

Od 28. října začal platit limit max. 10 účastníků.

 • Roušky

Všem osobám s účinností od 13. října do odvolání se zakazuje pohyb bez ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách budov (mimo bydliště nebo hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích a v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy. Neplatí například pro děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřských školách nebo hospitalizované pacienty v zařízeních lůžkové péče. Více výjimek v mimořádném opatření uvedeném v příloze.

Od středy 21. října 2020 do odvolání platí povinnost nošení roušek venku na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti. Dále v automobilech, pokud se tam vyskytují osoby, kteří nejsou členy společné domácnosti.

 • "Lockdown"

Od 22. října do 3. listopadu je zakázán maloobchodní prodej a prodej poskytování služeb v provozovnách. Výjimkou jsou např. prodejny potravin, prodejny pohonných hmot, drogerie, lékárny, výdejny, trafiky, chovatelské potřeby, prodejny brýlí, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy a opravny silničních vozidel nebo prodejny domácích potřeb a železářství. Všechny výjimky jsou uvedeny v Usnesení Vlády ČR 1079 ze dne 21.10.2020.

 • Omezení maloobchodního prodeje

Je zakázán maloobchodní prodej v neděli. Ve všední dny a soboty pak mezi 20:00 hod. a 05:00 hod. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu. Nově je zavedeno omezení pro květinářství, kde mohou být od středy v provozovně zároveň jen dva zákazníci. Vláda také upřesnila výjimku pro domácí potřeby, ta se netýká prodejen s nábytkem a podlahovými krytinami. Zákaz nově dostaly sázkové kanceláře.

 • Omezení farmářských trhů

Vláda zakázala prodej na tržištích nebo v mobilních provozovnách, opět však s výjimkami. Tu dostaly pojízdné prodejny zajíždějící do obcí, kde nefunguje prodejna základních potravin a drogerie, také stánkaři prodávající čerstvé i zpracované ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky, vejce, pekařské výrobky či med. Vše ale musí být z domácí produkce. Na trzích nebude možné konzumovat zakoupené výrobky, stánkaři mezi sebou musí mít rozestupy alespoň 2 metry a v jeden čas na ploše tržiště nesmí být více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních.


Drakiáda TJ Sokol Lubník zrušena

Vzhledem k platným epidemiologickým nařízením je sobotní drakiáda TJ Sokol Lubník zrušena.

5. října 2020

 


Vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020

Co je nouzový stav?

Nouzový stav je stupeň krizového stavu, který vyhlašuje Vlády České republiky při živelních pohromách, ekologických nebo průmyslových havárií, nehodách nebo jiných nebezpečí, která ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty či vnitřní pořádek a bezpečnost. Při nouzovém stavu může vláda omezit osobnostní práva. Tato omezení musí specifikovat.

Proč je nouzový stav vyhlášen?

Důvodem k jeho vyhlášení je zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Vláda se usnesla, že Česká republika je ve stavu jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Od kdy do kdy je nouzový stav vyhlášen?

Nouzový stav začne platit v pondělí 5. října 2020 a bude trvat 30 dní. Většina omezení je zatím vyhlášena na 14 dní.

Která krizová opatření vláda přijala s nouzovým stavem?

 • Omezení hromadných akcí

Hromadné akce budou moci probíhat do 10 lidí uvnitř budov, do 20 venku, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek. Divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení. Na nejvýše 100 osob jsou omezeny bohoslužby, při kterých platí zákaz zpěvu. Omezena je účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv (max. 100 osob).

 • Restaurace

U provozoven stravovacích služeb nově bude platit pravidlo, že u jednoho stolu bude smět sedět nanejvýše šest osob. Nadále platí povinnost nosit roušku (neplatí při přímé konzumaci).

 • Omezení školní docházky

Školy a školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, a to v závislosti na epidemiologickém semaforu (zelená, oranžová, červená barva). Na základě nařízení KHS Pardubického kraje č. 3/2020 se od 5. do 18. října omezuje výuka vysokých škol, omezuje výuka středních a vyšších odborných škol a konzervatoří s výjimkou praktického vyučování, omezuje provoz základních uměleckých škol a jazykových škol, omezuje provoz středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti účastníků na zájmovém vzdělávání, omezuje provoz základních škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti.

Konkrétní omezení škol v Lanškrouně:

• Gymnázium Lanškroun – distanční výuka 1. – 4. ročníku, kvinta – oktáva,

• Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – teoretická výuka bude probíhat distanční formou, praktické vyučování bude probíhat viz suplování v systému Bakaláři,

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun – teoretická výuka bude probíhat distanční formou, odborný výcvik bude probíhat nadále dle platného rozvrhu v budovách školy,

• Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun – výuka bude probíhat distanční formou (žáci budou kontaktováni prostřednictvím třídních učitelů ohledně způsobu výuky),

• Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun – v období 5. – 18. října bude středisko volného času uzavřeno, pokud se bude nařízení KHS prodlužovat nebo opakovat, bude vrácena poměrná část zápisného za kroužky na konci školního roku.Vyhlášení nouzového stavu, usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Nouzový stav začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin, a to na 30 dnů. Důvodem k jeho vyhlášení je zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Vláda se usnesla, že vzhledem k vývoji epidemické situace v posledních týdnech jsou naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Česká republika je ve stavu jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda rovněž přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020 od 0.00 hod. do dne 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob. V tomto období budou mimo jiné až na výjimky zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Vláda svým rozhodnutím také omezí i pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení. Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink. Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

Ke změně dochází i u provozoven stravovacích služeb, kde nově platí pravidlo, že u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.

Vláda se zabývala i omezením školní docházky. Kabinet se shodl na tom, že školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou. Nebude se vztahovat na praktické vyučování a praktickou přípravu, individuální konzultace a zkoušky na vysokých školách a v případě víceletých gymnázií také na povinnou školní docházku. V ostatních krajích dochází k omezení provozu škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole nebudou dočasně součástí vzdělávání ani sportovní činnosti.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30-zari-2020-183865/

Zdroj: www.vlada.cz, facebook Martin Netolický


DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko vyhlásilo výběrové řízení na projektového manažera

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko vyhlásilo výběrové řízení na pozici projektový manažer/projektová manažerka. Jedná se o práci, která vyžaduje především časovou flexibilitu, pečlivost, spolehlivost a samostatnost. Očekáváme schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a rovněž i práce v týmu. Nabízíme velmi zajímavou práci v pěkném pracovním i přátelském prostředí za skutečně zajímavé peníze a nemálo benefitů. Naprosto zásadní je chtít pracovat, ostatní už přijde samo... 😊 Více informací naleznete níže nebo na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/vyberove-rizeni-na-projektoveho-manazera-projektovou-manazerku/