Aktuality

Zápis do Základní školy a Mateřské školy Žichlínek

V příloze naleznete informace k zápisu do mateřské školy a základní školy v Žichlíneku.

Zápis do ZŠ - žádost se podává od 1. do 30. dubna 2021.

Zápis do MŠ - žádost se podává od 2. do 16. května 2021.

Foto: Petr Celý


Znovuotevření obecní knihovny

Obecní knihovna Lubník bude od úterý 13. dubna 2021 opět otevřena. Čtenáři ji budou moci navštěvovat každé úterý v čase od 16 do 18 hod.

12. dubna 2021

 


Mimořádné opatření od 12. dubna 2021

ŠKOLY

  • Do mateřských škol se vrátí pouze předškoláci.

    1. stupeň ZŠ se vrátí v rotační formě po týdnu po celých třídách.
  • Kompletně prezenční výuka u malotřídních a speciálních škol.

  • V ZUŠ a jazykových školách umožněna individuální výuka.

OBCHOD

  • Otevřou se papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuvi, čistírny a prádelny, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta.

  • Farmářské trhy - ovoce, zelenina, maso, uzeniny, pekařské výrobky, květiny či osiva.

VOLNÝ ČAS

  • Zoologické a botanické zahrady mohou otevřít venkovní prostory s maximálním obsazením 20 procent své kapacity.

POHYB

  • S nouzovým stavem končí zákaz pohybu mezi okresy či zákaz večerního vycházení.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB

  • Venku je možné, aby se shromažďovalo max. 20 osob, uvnitř max. 10 osob. Svatby a pohřby max. pro 15 osob. Tento zákaz se nevztahuje např. na zasedání zastupitelstva obce.

Zdroj: Pardubický kraj, vlada.cz

8. dubna 2021

 


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - aktualizované informace

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob¬ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek¬ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info¬linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo¬bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra¬ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin¬né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

8. dubna 2021

Přílohy:

 informacni_letak.pdf (123,9 KB)

Změna jízdních řádů

Od 6. dubna dochází ke změnám ve veřejné dopravě po celém Pardubickém kraji. Dojde sice ke zrušení prázdninových jízdních řádů, nově však budou jízdní řády výlukové. V Pardubickém kraji totiž začnou rozsáhlé modernizace železničních tratí.

Ke změnám v jízdních řádech nedojde pouze na železnici. S ohledem na omezení propustnosti tratí dojde k zásadním změnám ve všech jízdních řádech. Změny se dotknou také regionální dopravy objednávané Pardubickým krajem a dálkové dopravy, aby zůstaly zachovány přestupní vazby.

V odkazu naleznete nový jízdní řád pro autobusový spoj Lubník - Lanškroun a zpět, číslo linky je 700870: http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2&io=-1&sv&p=1

Zdroj: tisková zpráva Pardubický kraj

Foto: Novinkykraje.cz


Komunitní sázení stromů v Lubníku

Pokud je ti sázení stromů sympatické, tak se přidej. Sázíme budoucnost a každý strom se počítá.

Komunitní sázení stromů v Lubníku proběhne v sobotu 17. dubna 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře, nebo tel. kontaktu se můžeš zaregistrovat a bude ti přidělen čas výsadby a zaslány podrobné informace. Jedná se o protiepidemické opatření, aby nedocházelo ke shromažďování osob. Na místě budou připraveny sazenice, materiál na výsadbu a výsadbová jáma. Tvým úkolem je zasadit strom podle zaslaného návodu a strom zafixovat. Můžeš si také za pomoci zapůjčené gravírovací tužky vytvořit jmenovku a umístit ji na opěrném kůlu. Za provedenou výsadbu obdržíš tematickou knihu a pamětní list. S sebou si vezmi lopatu a kladivo. Můžeš se ale dohodnout na zapůjčení.

Těšíme se na tebe.

Elektronická registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpm35Cysd1-d2n4ekO0fPlkiGNX9iMZ-_JaJa9gpYDfydXQ/viewform?fbclid=IwAR2tLwrEfmA4cBg-Yeqg3bLoMRSnG60iy5-dYVfjS9omDqhcCRkyRwlZRLE

REGISTRACE PROBÍHÁ DO NEDĚLE 11. DUBNA 2021!

Tel. registrace: 739 599 656

Akce podpořena z Národního programu Životní prostředí (Výzva č.9/2019) administrovaném Státním fondem životního prostředí ČR.


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.

Více informací v přiloženém letáku nebo na stránkách https://www.scitani.cz/


Prodloužení lhůty pro distribuci známek na popelnice pro rok 2021

Firma EKOLA České Libchavy s.r.o. upozorňuje, že vzhledem ke stávajícím pandemickým omezením je prodloužena lhůta pro distribuci známek na popelnice pro rok 2021, a to do 30.06.2021. Do toho termínu bude firma obsluhovat i nádoby označenými známkami pro rok 2020.

Připomínáme, že termín splatnosti místních poplatků za psy a odpady je do 31.03.2021. Výše poplatků a možnosti platby naleznete ve článku v odkaze https://www.lubnik.cz/aktuality/mistni-poplatky-v-roce-2021/

24. března 2021

 


Mimořádné opatření od 22. března 2021

Platná protiepidemická opatření budou na území České republiky platit s drobnými úpravami o týden déle, až do 28. března. O jejich prodloužení rozhodla na mimořádném jednání ve čtvrtek 18. března 2021 vláda Andreje Babiše. Schválila také další rozšíření povinného testování zaměstnanců o zbylé zaměstnavatele ve veřejném sektoru.

Mezi novinky v přijatých protiepidemických opatřeních, které začnou platit v pondělí 22. března, bude rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

K drobné úpravě přikročilo Ministerstvo zdravotnictví i v opatření nařizujícím nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Změna se týká příslušníků a zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému, kteří budou moci od 20. března používat také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1. Upřesněna byla i pasáž týkající se nošení ochranných prostředků při sportování.

K úpravě dochází od 20. března 2021 i u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nově budou z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

Kabinet projednal také poslanecký návrh novely zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a související novely zákona o nemocenském pojištění. Navrhovatelé chtějí podpořit rodiny s malými dětmi, kterým byly rozhodnutím vlády uzavřeny mateřské a základní školy a další školská zařízení, tak, že jim po dobu platnosti zákazu školní docházky bude navýšeno ošetřovné ze současných 70 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Zároveň má dojít i k rozšíření okruhu příjemců o rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vláda po diskusi vyslovila s tímto návrhem souhlas.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18--brezna-2021-187338/.

Zdroj: tisková zpráva

21. března 2021

 


Minuta ticha za oběti pandemie

V pondělí 22. března uplyne jeden rok od úmrtí první oběti pandemie v naší zemi. K dnešnímu dni je evidováno přes 23 tisíc úmrtí spojených s touto nákazou, která již přes rok ovlivňuje životy nás všech. Bohužel tento počet není zcela jistě konečný a celá řada z nás má ve svém okolí někoho, kdo této nemoci, či komplikacím s ní spojeným, bohužel podlehl.

Obec Lubník se připojí k iniciativně Minuta ticha za oběti pandemie vyvěšením černé vlajky na budově obecního úřadu v pondělí 22. března 2021. V pravé poledne se rozezní zvon v kostele sv. Petra a Pavla. Uctít památku může každý u nás prostým ztišením.

https://www.minutaticha.cz/

21. března 2021