Aktuality

Pozvánka na dětský den v Lubníku

TJ Sokol Lubník a SDH Lubník Vás zvou na Dětský den v Lubníku v sobotu 15.06.2019 od 14 hod. na fotbalovém hřišti. Těšit se můžete na stanoviště s úkoly, opékání dobrot, výrobu vlastního mýdla nebo točenou zmrzlinu.

Za nepříznivého počasí se akce přesouvá na neděli 16.06.2019

27. května 2019

 


Pozvánka na výlet parním vláčkem

TJ Sokol Lubník Vás zve na výlet parním vláčkem. Více informací v přílohách.


Pozvánka na divadelní přednášku s názvem Senior bez nehod

Přednáška se uskuteční dne 6.6.2019 od 14:00 hod v Multifunkčním centru L’ART v Lanškrouně. Divadelní přednášku realizuje společnost ECHOPIX jako jednu z aktivit v rámci neziskového projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lanškroun. Tento projekt je financovaný z Fondu zábrany škod České společnosti pojistitelů. Přednáška bude probíhat formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Vstupné je zdarma a návštěvníci obdrží od realizátorů drobné dárky. Navíc mají návštěvníci příležitost prohlédnout si prostory nového Multifunkčního centra L’ART v Lanškrouně.


Výstraha ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav ČR vydal pro oblast ORP Lanškroun dvě výstrahy:

  • Od 22.5.2019 00:00 po celý den až do čtvrtka 23.5.2019 08:00 platí vysoký stupeň nebezpečí před velmi vydatným deštěm. Hrozí podmáčení, sesuvy, aquaplaning. Občané mají snížit rychlost jízdy autem, nevjíždět do proudící vody, omezit pohyb v podmáčených oblastech.

  • Od 22.5.2019 08:00 do odvolání platí výstraha před povodněmi (vysoký stupeň nebezpečí). Vlivem srážek se očekává vzestup hladin vodních toků na 2. stupeň povodňové aktivity.


Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče

V pátek 24. května (14:00 - 22:00) a v sobotu 25. května (08:00 - 14:00) budou probíhat volby do Evropského parlamentu.

Kdo může volit?

Právo volit má občan ČR, který má alespoň druhý den voleb 18 let, není omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Volit mohou i občané jiných členských států Evropského unie, kteří mají v České republice alespoň 45 dnů trvalý nebo přechodný pobyt.

Kde se volí?

Místem konání voleb v Lubníku je volební okrsek č. 1 se sídlem Lubník čp. 94 (budova obecního úřadu).

Co s sebou?

Volič potřebuje platný občanský průkaz nebo pas a volební lístky, které již občané obce obdrželi do svých schránek v průběhu víkendu. Pokud se tak nestalo nebo se volební lístky poškodily, budou připraveny v den voleb u komise lístky náhradní.

Co dělat u volební komise?

Volič komisi předkládá doklad totožnosti (OP, pas), která ověří jeho totožnost a zaznamená volební účast do seznamu voličů. Volič poté obdrží světlou obálku s úředním razítkem obce, do které bude vkládat svůj hlas. Modrou obálku společně s dalšími volebními lístky může vyhodit.

Jak hlasovat?

Volič vybírá hlasovací lístek pouze jedné strany. Na vybraném hlasovacím lístků může vybrat kandidáty a dát jim preferenční hlas, které jim zvýší šanci na zvolení. Preferenční hlas udělí tím způsobem, že jeho pořadové číslo na listině zakroužkuje. Maximálně může udělat kroužek pouze dvěma kandidátům. Volič vloží jeden hlasovací lístek do světlé úředně označené obálky v prostoru za plentou. Takto upravený hlasovací lístek v úřední obálce vhodí před volební komisí do volební urny.

Co když nejsem schopen dojít na úřad odvolit?

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít osobně, mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo v den voleb přímo volební komisi, aby za ním přišli dva členové volební komise s přenosnou volební urnou.

Co když odjedu?

Pokud volič nemůže hlasovat ve svém volebním okrsku, může si požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně na Obecním úřadě v Lubníku do středy 22. května 2019 od 16 do 18 hod. nebo písemně s úředně ověřeným podpisem do 17. května 2019.

Kdy budou zveřejněny výsledky?

Výsledky budou zveřejněny až v neděli večer – po uzavření poslední místnosti v Evropské unii.

21. května 2019

 


Upozornění na projíždění cyklistického závodu

V neděli 26.05.2019 pojede přes Lubník v 8:44 hod. cyklistický závod "Malý závod míru 2019 AVX". Přes 150 závodníků a závodnic bude doprovázeno klubovými automobily, cca 20 ochrannými motocykly a vozidly Policie ČR a městské policie.

V Lubníku bude u bytovky "rychlostní prémie" při které závodníci dosahují úctyhodného tempa. Prosíme obyvatele, aby zamezili v době závodu pohybu domácích zvířat po trase závodu. Při vyjíždějí z vedlejších cest dbejte na pokyny organizátorů.

Děkujeme za pochopení!


Školení MAP II

Ve čtvrtek 2. 5. proběhl v prostorách obecního úřadu seminář ke školní legislativě "Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR", který se realizuje v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II. Realizátorem tohoto projektu je Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.


Klub důchodců - Výlet do Kroměříže 02.05.2019

Jarní výstava v Kroměříži byla opakovaně cílem našeho prvního letošního výletu. Každoročně je centrem květin a nápaditých expozic mnoha šikovných aranžérů . Je možné si zde nakoupit nejen květiny, ale i vše potřebné pro naše zahrady od velkého množství prodejců od nás i ze zahraničí. Pavilony jsou tematicky vyzdobeny tisíce čerstvými květinami, letos ve stylu květinového zvěrokruhu. Koho již bolely nohy, mohl sledovat hudební scénu s různými soubory – letos např. známou Evu a Vaška, nebo ochutnat různé nabízené speciality. Odjížděli jsme spokojeni nejen s nakoupenými květinami, ale i s příjemně stráveným dnem. Marie Janská

16. května 2019

 


Klub důchodců - Jak zastavit čas

Při pohledu do zrcadla bychom si všichni přáli zastavit čas, nebo jej alespoň malinko pozastavit. Ten však běží rychle všem stejně - mistrům světa, bohatým lidem i nám všem ostatním. O tom, jak se daří plnit přání některých lidí pomoci přírodě k dokonalosti a malinko ošálit čas nám přišla v pátek 26. dubna 2019 povídat Bc. Gabriela Uncajtiková, která pracuje v Sanatoriu Sanus v Hradci Králové, kde se provádí různé estetické ošetření i zákroky plastické chirurgie ze zdravotních důvodů.

Všichni jsme pozorně poslouchali zajímavé informace z tohoto prostředí a na případné dotazy bylo ihned odpovězeno. Pro všechny účastníky to bylo velmi příjemné odpoledne. V určitém věku však člověk přijde na to, že důležitější , než se snažit vypadat mladší, je důležitější se snažit být šťastný………..

Marie Janská

15. května 2019

 


Hasičská soutěž v Lukové 11.05.2019

V sobotu 11. května 2019 se v Lukové na fotbalovém hřišti konaly závody hasičů.

V kategorii MUŽI I do 35 let se hasiči z Lubníka umístili na druhém místě. Soupeřem mu byli hasiči z Tatenice a Damníkova. Složení týmu: Dan Knápek, Dominik Knápek, David Langr, René Opluštil, Martin Langr, Luboš Klug a Karel Šilar.

V kategorii MUŽI II soupeřili hasiči s Lukovou a Žichlínek a skončili na třetím místě. Složení týmu: Luboš Klug, Stanislav Langr, Miloš Totůšek, Mirek Totůšek, Karel Šilar, Dan Knápek.

Gratulujeme!

13. května 2019